Cirkulär ekonomi

Helsingfors har som mål att vara klimatneutralt senast år 2035. Ett sätt att uppnå målet är att främja cirkulär ekonomi och delningsekonomi.

Konsumtionen i den cirkulära ekonomin baserar sig inte på att äga varor utan att dela på dem. I kärnan av delningsekonomin ligger tanken om att nyttja varor, lokaler och tjänster på ett mer effektivt sätt genom en övergång från äganderätt till nyttjanderätt, hyrning samt att låna eller använda gemensamt.

Grundtanken i cirkulär ekonomi är en effektiv användning av resurser. Naturresurser används sparsamt, produkter och material cirkulerar så länge som möjligt och man strävar efter att minimera mängden spill och avfall som uppstår i produktionen och konsumtionen.

Aktörer och tjänster inom cirkulär ekonomi finns på Huvudstadsregionens servicekarta under servicehelheten Tjänster inom cirkulär ekonomi. I den servicehelheten sammanställs tjänster inom cirkulär ekonomi och delningsekonomi såväl i Helsingfors som i hela huvudstadsregionen. Avsikten är att göra det lättare att hitta tjänster och främja cirkulär ekonomi i invånarnas liv. Alla uppgifter ovan finns tillgängliga genom ett öppet gränssnitt.

Referensord för cirkulär ekonomi

Fler företag och aktörer deltar

Tjänster inom cirkulär ekonomi på Servicekartan utvecklas ständigt och nya företag och aktörer tas med på kartan. Du kan anmäla dig om ditt företag främjar hållbara levnadssätt och bedriver cirkulär ekonomi eller delningsekonomi.

Bekanta dig med helheten Tjänster inom cirkulär ekonomi på Servicekartan: https://palvelukartta.hel.fi/sv/ med sökord ”cirkulär ekonomi”.