Servicekarta

På huvudstadsregionens servicekarta hittar du offentliga verksamhetsställen och tjänster i Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda och Kyrkslätt. Till exempel skolor, daghem, hälsostationer. På Servicekartan finns även övriga tjänster, till exempel vid HNS (t.ex. röntgen), HRM (t.ex. återvinningsstationer), Aalto universitetet samt andra statliga tjänster.

Servicekartan är en av flera tjänster som visar uppgifter som har lagts till stadsplattformen.

Privata tjänster finns på servicekartan och kan läggas till via Stadsplattformens anmälningstjänst. Tjänster som läggs till kartan via anmälningstjänsten kontrolleras före publiceringen.