Information om tjänsten

Stadsplattform är en webbplats och en tjänst där man kan lägga sitt företag till Helsingfors stads tjänster. Uppgifterna sparas i en databas som har öppna gränssnitt.

Tjänsten Stadsplattform upprätthålls av Helsingfors stad.

Allt innehåll som användaren lägger till tjänsten publiceras med Creative Commons By 4.0-licensen.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ (extern länk)

Datamaterial i tjänsten publiceras som öppna data, i enlighet med Open Data Commons Open Database Licence (ODbl).

För fotografier kan man välja en licens som tillåter användning av dessa fotografier endast i samband med vissa uppgifter.

Dataskydd i webbtjänsten

Tjänsten Stadsplattform upprätthålls av Helsingfors stad. Staden har förbundit sig till att skydda användarnas integritet på sina webbplatser enligt Dataskyddslagen (2018), EU:s dataskyddsförordning (2016/679) samt övrig tillämplig lagstiftning.

Sättet att samla in uppgifter

Användarna kan logga in i tjänsten via stadens tjänst Tunnistamo, varvid användaren registrerar sig i tjänsten antingen som Helsingfors stads anställd eller via en tredje parts tjänst, villka är Yle, Facebook och Google. Dessa tjänster samlar också in besökaruppgifter.

Uppgifter som samlas in

I samband med registrering till anmälningstjänsten samlas användares namn, e-postadress och telefonnummer in.

För att objektens uppgifter ska kunna kontrolleras är det obligatoriskt att ange följande uppgifter på anmälningsblanketten till tjänsten stadsplattform

  • namn
  • e-postadress
  • telefonnummer

Av alla som besöker tjänsten samlas in IP-adresser samt uppgifter om webbläsare och enhet i servern som loggdata för besökaranalysen. Alla uppgifter som samlas in avidentifieras. Dessa uppgifter lagras endast en begränsad tid.

Lagring och skydd av uppgifter

Staden åtar sig att ta god hand om dataskyddet för sina klienter och ser till att utomstående inte kan komma åt uppgifterna i systemet.

Kakor som används i tjänsten stadsplattform.hel.fi

Vi använder kakor på vår webbplats för att förbättra webbplatsens prestanda och innehåll.

Kakor

Kakor (cookies) är små textfiler som webbläsaren lagrar på din dator eller mobila enhet då du besöker webbplatsen. Med termen kakor hänvisas här även till annan motsvarande teknik. Nödvändiga kakor behövs för att webbplatsen ska fungera. Kakor som inte är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera kan också användas. De används bland annat för analys, uppföljning och marknadsföring, och avsaknaden av dem hindrar inte att nättjänsten fungerar. Sådana kakor kan användas med användarens samtycke.

En kaka kan sparas permanent på användarens enhet, varvid webbsidan kommer ihåg användaren när denna återvänder till sidan, även om webbläsaren stängts av sedan det senaste besöket. Kakorna kan också vara sessionsspecifika, vilket innebär att de raderas efter att webbläsaren stängs.

Kakorna kan vara första partens kakor eller tredje parters kakor. Första partens kakor skapas av samma webbplats som användaren besöker. Tredje parters kakor skapas av en utomstående.

För vilket ändamål samlas uppgifterna?

Webbplatsen samlar automatiskt in de uppgifter som beskrivs nedan om besökare. Dessa uppgifter används för att förbättra användargränssnittet och användarupplevelsen samt för att statistiskt följa upp antalet besökare. Uppgifterna lämnas inte ut till utomstående

Hurdana uppgifter samlas in om användarna av tjänsten?

Webbplatsen använder kakor (cookies) för att upprätthålla användarsessionen. Personuppgifter som kan identifiera användaren samlas eller lagras inte i de tekniska kakorna.

Användaren får hindra användning av kakor genom att ändra på sin webbläsares inställningar. Webbplatsens funktionalitet kan dock påverkas av att den används utan kakor.

Uppgifterna som samlats in för besökarstatistiken över tjänsten anonymiseras och kan således inte kopplas till en enskild person. I sådana uppgifter ingår:

IP-adress varifrån användaren övergår till stadens webbsida

  • tidpunkten
  • webbsidor som används i tjänsten
  • typen av webbläsare
  • lokala positionsdata som inte kan identifiera användaren

Förmedlar tjänsten uppgifter till andra tjänster?

Webbplatsen kan innehålla material av tjänsteleverantörer utanför staden, såsom inbäddningar från karttjänster eller de sociala mediernas kanaler. För dessa kanalers och tjänsters integritetsskydd ansvarar deras ägare.

Hur länge lagras uppgifterna?

Vi lagrar de insamlade uppgifterna endast så länge som de behövs för att förverkliga de ändamål som bestäms här. Information som lagras innehåller inte personuppgifter som kan identifiera personen.

Användarprofilens uppgifter lagras i fem år men användaren kan när som helst radera sina uppgifter från tjänsten.

Mer information