Kiertotalous

Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Yhtenä keinona tämän tavoitteen saavuttamisessa on kiertotalouden ja jakamistalouden edistäminen.

Kiertotaloudessa kuluttaminen ei perustu omistamiseen vaan jakamiseen. Jakamistalouden ydinajatuksena on tavaroiden, tilojen ja palvelujen tehokkaampi hyödyntäminen siirtymällä omistajuudesta käyttöoikeuksiin, vuokraamiseen, lainaamiseen ja yhteiskäyttöön.

Kiertotalouden perusajatuksena on resurssien tehokas käyttö. Luonnonvaroja käytetään säästeliäästi, tuotteet ja materiaalit säilytetään kierrossa mahdollisimman pitkään ja tuotannosta ja kulutuksesta syntyvän hukan ja jätteen määrä pyritään minimoimaan.

Kiertotalouden toimijat ja palvelut löytyvät Pääkaupunkiseudun palvelukartalta palvelukokonaisuudella Kiertotalouden palvelut. Palvelukokonaisuuteen kootaan sekä Helsingissä, että koko pääkaupunkiseudulla toimivia kierto- ja jakamistalouden palveluja. Tavoitteena on helpottaa palvelujen löytämistä ja edistää kiertotaloutta asukkaiden arjessa. Kaikki yllä olevat tiedot ovat saatavissa avoimen rajapinnan kautta.

Lisää yrityksiä ja toimijoita mukaan

Tutustu Palvelukartan Kiertotalouden palvelut -kokonaisuuteen: https://palvelukartta.hel.fi, hakusanalla ”kiertotalous”

Palvelukartan Kiertotalouden palvelut kehittyy jatkuvasti ja kartalle otetaan mukaan lisää yrityksiä ja toimijoita. Mikäli yrityksesi edistää kestäviä elämäntapoja ja toteuttaa kierto- tai jakamistaloutta toiminnassaan, voit ilmoittautua mukaan.

Kiertotalouden asiasanat

Katso asiasanat