Tomtens julkort


Jag hoppas du blev glad över dikten. Nu vill jag be dig om en sak.

För många av oss är det viktigt att få veta på förhand om dörren till ett verksamhetsställe eller en tjänst är tung, om tröskeln är hög eller om huset står på en hög backe. När vi berättar hur man lättast tar sig fram i vår stad, blir staden bättre och mer välfungerande för alla.

Du gissar säkert att det är här som du stiger in i bilden. Det saknas fortfarande tillgänglighetsuppgifter på servicekartan. Vore det inte fint om tjänsten var så heltäckande som möjligt, när vi berättar om Servicekartan med en reklamkampanj i februari–mars?

Fyll i eller uppdatera tillgänglighetsuppgifterna om ditt verksamhetsställe och dra ditt strå till stacken för ett varmare och mer solidariskt Helsingfors. Så att precis alla känner sig välkomna.

Den som ger, får jul i sinnet Hjärta. Nu finns chansen här.

Servicekarta logo
Servicekarta logo

Servicekartan är en digital tjänst från Helsingfors stad. Kartan hjälper alla, men den är särskilt viktig för dem som måste tänka på hinder som kan finnas på vägen. På servicekartan kan man kontrollera hur man tar sig till verksamhetsställen av olika slag, helt konkret.

Länk: Fyll i ditt verksamhetsställes uppgifter om tillgänglighet

  1. Välj tillgänglighetsappen
  2. Klicka på ”Kaupungin työntekijä” länken för att logga in. Eller logga in med de inloggningsuppgifter du har fått.
  3. Skriv ditt verksamhetsställe i sökrutan
  4. Du kan fylla i tillgänglighetsinformationen i avsnittet ”Öppna”
Sökresultat för tillgänglighetsapplikationen och länk till tillgänglighetsapplikationen

Länk: Vid behov hittar du också anvisningar för hur tillgänglighetsuppgifterna ska fyllas i. (Endast på finska)

Vi svarar gärna på frågor:

mirjam.heikkinen@hel.fi (0403344635), henna.niemi@hel.fi, kati.seppala@hel.fi

Varmt tack!