Palvelukuvausrekisteri -ohjeet

Tätä sivua rakennetaan…

 • Kun lähdet kuvaamaan palveluja palvelukuvausrekisteriin, mieti ensin palvelukokonaisuus asiakkaan näkökulmasta. Miten asiakas tarvitsee ja hakee palvelua ja sen erilaisia asiointipalveluja? Mitä palvelu asiakkaalle merkitsee? Esimerkiksi ikääntyneiden palvelujen kohdalla voidaan tehdä alikuvaus yksinäisyydestä ja kertoa, mitä palveluja liittyy yksinäisyyteen.
 • Palvelukuvausrekisteriin kuvataan mitä palvelu sisältää ja miten asiakas saa sitä. Tarkoituksena on, että lukija saa palvelukuvauksesta selkeästi tiedon siitä, miten palvelua annetaan ja mistä palvelua saa.
 • Palvelukuvausrekisteriin kuvataan vain palvelut, ei organisaatiota, päätöksentekoa tai muuta yleistietoa. Palvelurekisterissä ei myöskään kuvata toimipistettä, joka palvelua tuottaa. Toimipistetieto kuvataan toimipisterekisterissä.
 • Palvelukuvausrekisteristä tiedot välittyvät automaattisesti rajapintoja pitkin tietoja hyödyntäviin sovelluksiin ja sivustoihin.
 • Palvelun määritelmä suomi.fi palvelussa

Palvelukuvausrekisterin tietojen hyödyntäminen

Palvelukuvausrekisteriin tallennetut tiedot ovat kaikkien, myös kaupungin ulkopuolisten kehittäjien käytettävissä avoimen REST-rajapinnan kautta,

Tietoja hyödynnetään samalla tavalla, kuin toimipisterekisterin tietoja. Katso dia 12

Palvelukuvausrekisterin tietosisältö

 1. Pääkuvaus (esim. Ohjattu liikunta)
 2. Alikuvaus (esim. Ohjattu liikunta erityisryhmille, lapsille tai vanhuksille)
  • Kun pitää tarkentaa pääkuvausta, jotta pääkuvauksesta ei tule liian pitkä hahmotettavaksi ja ymmärrettäväksi.
 3. Asiointipalvelut (esim. ilmoittautuminen ohjatun liikunnan järjestämille liikuntakursseille)
  • Asiointipalvelun kanavat (esim. puhelinpalvelu, verkkoasiointi, verkkosivu, chat)
   •  Kanavat ovat tapoja, miten palvelua saa toimipisteessä asioinnin lisäksi

Toimipisteen yhteystiedot kuvataan toimipisterekisterissä. Toimipisteet ja palvelut tulee kuvata erikseen, sillä yhdessä toimipisteessä voidaan antaa useita palveluja, tai sama palvelu voi olla saatavilla useassa eri toimipisteessä.
Palvelukuvausten kentissä on merkkilaskurit.