Esteettömyyssovellus

TPR-perhe kokonaisuuteen kuuluu yhtenä osana esteettömyyssovellus, joka on jatkuvasti kehittyvä palvelu. Sovellusta käyttävät Helsingin kaupungin toimialat, mutta myös Pääkaupunkiseudun kaupungit sekä niihin liittyvät hyvinvointialueet. Sovellusta käyttää myös Valtion Palvelutietovaranto (PTV), joten sovellus on koko Suomen käytössä. Esteettömyystietoa esitetään toimipisteiden tietojen yhteydessä mm.Hel.fi, Vantaa.fi, Espoo.fi, kaupunkien kotisivut, Suomi.fi ja Palvelukartta –palvelu. Esteettömyyssovelluksen tarkoituksena on kerätä toimipisteiden esteettömyyden perustietoa yhdenmukaisin kysymyksin ja kriteerein.

Esteettömyyssovelluksen kysymykset on luotu yhdessä esteettömyyden asiantuntijoiden kanssa. Sovelluksen kysymykset perustuvat esteettömyyskartoituksen kysymyksiin, esteettömyyteen liittyvään lainsäädäntöön sekä esteettömyysasetuksiin.

Ohje esteettömyyskysymysten täyttäjälle

Ohjeiden on tarkoitus helpottaa esteettömyyssovelluksen kysymyksiin vastaamista oman toimipisteesi kohdalla. Esteettömyystiedot syötetään esteettömyyssovelluksessa toimipistekohtaisesti. Kysy omasta organisaatiostasi tai yhteyshenkilöltäsi pääsyä esteettömyyssovellukseen.

Esteettömyyssovellukseen pääset TPR-perheen etusivulta.

Jos täytät esteettömyystietoja Palvelutietovarannon (PTV) kautta, löydät ohjeet Palvelutietovarannon koulutus- ja ohjevideot sivulta.

Esteettömyystietoa kehitetään yhteistyössä

Majamaja merinäkymällä

Lisätietoa esteettömyydestä

Helsinki kaikille

Oppaita esteettömään rakentamiseen ja suunnitteluun

Esteetön rakennus ja ympäristö -oppaat
Loiva luiska, jossa on välitasanne

Kokoelma kuvasymboleista sekä yleistä tietoa esteettömästä opastuksesta

Esteettömiä symboleja

Osio 0 Toiminnan tapahtumapaikka

Kysely haarautuu sen mukaan, tapahtuuko toimipisteen toiminta sisä- vai ulkotiloissa. Sisätiloissa toimivat mm. asiointipisteet, toimistotilat, päiväkodit, koulut, terveysasemat ja ylipäänsä kaikki muut toimipisteet paitsi ulkoliikuntapaikat kuten uimarannat. Ulkotiloista esteettömyyssovelluksessa on kysymyksiä uimarannoille, ulkokuntoiluvälineille ja lähiliikuntapaikoille.

Osio 1 Esteettömät autopaikat

Liikkumisesteisten henkilöiden käyttöön varatut esteettömät autopaikat tulee sijoittaa sisäänkäyntien, asiointikohteiden ja hissien lähelle siten, että kulkuväylä näihin on esteetön ja mahdollisimman lyhyt. Paras sijainti on katoksen alla, enintään 10 metrin etäisyydellä sisäänkäynnistä. Kun autopaikat ovat samassa tasossa sisäänkäynnin kanssa, vältytään niiltä johtavilta reiteiltä luiskilta ja portailta. Myös muilta autopaikoilta järjestetään turvallinen kulkuyhteys sisäänkäynnille.

Osio 2 Saattoliikenne

Esteettömän sisäänkäynnin eteen on hyvä päästä ajamaan autolla. Saattoliikenteen on voitava pysähtyä sisäänkäynnin läheisyydessä pysäköintimaksua suorittamatta.

Saattoliikenteen, kuten taksien ja tilausliikenteen, pysähtymispaikka sijoitetaan mahdollisimman lähelle sisäänkäyntiä. Paras sijainti on sisäänkäyntikatoksen alla. Vapaan korkeuden vähimmäismitoituksena, esimerkiksi ajoväylään liittyvän sisäänkäyntikatoksen alla, voidaan käyttää pikkubussin tai esteettömän taksin tarvitsemaa vapaata korkeutta 3 m. Mikäli rakennukseen saapuu käyttötarkoituksesta johtuen ryhmäkuljetuksia, myös linja-auton pääsy katoksen alle tai sisäänkäynnin välittömään läheisyyteen on suositeltavaa. Huoltoliikenteen reitit suunnitellaan siten, että autojen ei tarvitse peruuttaa piha-alueilla. Linja-autoille varataan turvalliset jättö- ja kääntöpaikka.

Osio 3 Kulkureitti sisäänkäynnille

Kulkureitti sisäänkäynnille tarkoittaa kulkureittiä tontin rajalta pääsisäänkäynnille tai vaihtoehtoiselle sisäänkäynnille, jos se on esteettömämpi. Huom! Jos sisäänkäynnin edessä on luiska tai portaat, vastaa niiden osalta Sisäänkäynnin kysymyksiin (Osio 4).

Kulkuväylät suunnitellaan ja toteutetaan väljiksi ja esteettömiksi sekä leveys- että korkeussuunnassa. Tontin tai rakennuspaikan rajalta sekä tilasta ja alueelta, joka palvelee rakennuksen käyttöä, rakennukseen johtavan kulkuväylän on oltava helposti havaittava, pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton. Esteettömän kulkuyhteyden tontin tai rakennuspaikan rajalta sisäänkäynnille on oltava mahdollisimman lyhyt. Kulkuväylä sisäänkäynnille tehdään maastonmuokkauksella ilman erillisiä luiskia ja portaita aina, kun se on olosuhteet huomioon ottaen mahdollista.

Kulkureitti sisäänkäynnille tarkoittaa kulkureittiä tontin rajalta pääsisäänkäynnille tai vaihtoehtoiselle sisäänkäynnille, jos se on esteettömämpi. Huom! Jos sisäänkäynnin edessä on luiska tai portaat, vastaa niiden osalta Sisäänkäynnin kysymyksiin (Osio 4).

Osio 4 Sisäänkäynti

Sisäänkäyntiin kuuluu sisäänkäynnin edusta eli tasanne sisä- ja ulkopuolella, tasanteelle johtavat portaat ja luiska sekä mahdollinen nostin. Lisäksi sisäänkäyntiin kuuluu ulko-ovi, tuulikaappi ja tuulikaapin ovi.

Sisäänkäynnit suunnitellaan esteettömiksi. Rakennuksen sisäänkäynnin on oltava helposti tunnistettavissa sisäänkäynniksi. Sen on erotuttava selkeästi eri lähestymissuunnista. Sisäänkäynnille opastetaan saapumisväyliltä ja pysäköintialueelta opasteiden sekä ohjaavien rakenteiden, esimerkiksi käsijohteiden avulla. Näkövammaisia henkilöitä voidaan ohjata tummuus- ja materiaalikontrastien avulla sekä sijoittamalla äänimajakka sisäänkäynnille. Sisäänkäynnin yhteyteen sijoitetaan istuimia.
Jos vanhaan rakennukseen on mahdotonta toteuttaa esteetön pääsisäänkäynti, reitti vaihtoehtoiselle sisäänkäynnille opastetaan saapumissuunnasta ja pääsisäänkäynniltä. Vaihtoehtoisen sisäänkäynnin on oltava käytettävissä yhtä itsenäisesti kuin varsinaisen pääsisäänkäynnin.

Pääsisäänkäynnin tulee soveltua myös liikkumis- ja toimimisesteisille henkilöille. Mikäli pääsisäänkäynti ei ole esteetön, reitti vaihtoehtoiselle sisäänkäynnille tulee opastaa selkeästi käyttämällä kansainvälistä ISA-pyörätuolitunnusta. Opastus tarvitaan jo tontille saavuttaessa. Vaihtoehtoiselle sisäänkäynnille täytetään erillinen Lisäsisäänkäynnin esteettömyyslomake.

Osio 5 Sisätilat

Kesken / teksti tulossa…

Sisätilat jaetaan esteettömyyssovelluksessa lyhytaikaiseen ja pitempiaikaiseen oleskeluun. Esimerkiksi jos toimipiste, joka on tarkoitettu lyhytaikaiseen asiointiin ja on useammassa kerroksessa, esteettömyystiedot annetaan sen paikan mukaan, johon asiakas tulee ensimmäiseksi (koskee mm. reittiä ja asiakaspalvelutiskiä). Eli tulet esim. terveysaseman neuvontapisteeseen, jolla on pääsisäänkäynnin osoite. Jos taas esimerkiksi pitempiaikaiseen oleskeluun tarkoitetussa tilassa on monia kerroksia ja/tai huoneita, vastaa sen mukaan onko asiakkaalla pääsy niihin tiloihin, joita tarvitaan joka päivä, esim. ruokalaan.

Yleiset esteettömyysohjeet

Tilakohtaiset kysymykset

Asiointipisteet (esim. kirjasto, asiakaspalvelupiste)

Pidempiaikainen oleskelu esim. koulu tai päiväkoti

Jäähalli

Kirkkosali ja kappeli

Kokoustilat

Kuntosali

Lähiliikuntapaikka

Monitoimihalli

Uimaranta

Uimahalli ja maauimala

Ulkokuntoiluvälineet

Yleisövessa

Esteettömyyssovelluksesta vastaa kaupunginkanslian projektipäälliköt Henna Niemi ja Kati Seppälä. Voit lähettää palautetta kyselyn teknisestä toimivuudesta.

Tämän ohjeen on päivittänyt 2.10.2023 Henna Niemi ja Kati Seppälä


Kaavio esteettömyyssovelluksen rakenteesta
Esteettömyyssovelluksen rakenne
Kaaviokuva sisätilojen esteettömyyskysymysten rakenteesta
Kaavio sisätilojen esteettömyyskysymysten rakenteesta
Kaavio Ulkotilojen esteettömyyskysymysten rakenteesta
Kaavio Ulkotilojen esteettömyyskysymysten rakenteesta

    Palaute

    Löysitko tiedon mitä kaipasit? Voit jättää palautetta palvelun toiminnallisuuksista tai kertoa, jos jokin asia ei mielestäsi toiminut tai mennyt aivan nappiin.