Käyttöehdot

Ilmoituslomakkeen yleiset käyttöehdot

Sovellukseen tai sen käyttöön liittyvissä tapauksissa ottakaa yhteyttä palvelukartta@hel.fi

Kaupunki alustana ilmoituslomake on Helsingin kaupungin ylläpitämä sovellus, johon viedään tietoa Helsingin ja pääkaupunkiseudun eri palveluista ja kohteista, jotka eivät ole kunnallisia.  

Ilmoituslomakkeen täyttäjä vastaa tietojen oikeellisuudesta ja sitoutuu päivittämään tietoja.   

Ilmoituslomakkeen täyttäjä vastaa siitä, ettei hänen lähettämänsä tiedot loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeutta tai muuta lakiin tai sopimuksiin perustuvaa oikeutta. Ilmoituslomakkeen täyttäjä vastaa siitä, että annetut tiedot eivät ole lain tai hyvän tavan vastaista. 

Helsingin kaupunki poistaa asiattomat tai väärät tiedot. Helsingin kaupunki ei takaa eikä vastaa palvelun kautta syötetystä sisällöstä tai avoimen datan kautta saatujen tietojen oikeellisuudesta ja paikkansapitävyydestä. 

Helsingin kaupunki ei vastaa palvelun kautta syötettyjen tietojen tai sisällön perusteella tehtävien johtopäätösten tai toimenpiteiden aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.  

Helsingin kaupunki päättää Ilmoituslomakkeen täyttäjän toimittaman tiedon (teksti ja kuvat) tai sen osan julkaisemisesta. Helsingin kaupungilla ei ole velvollisuutta tiedon julkaisemiseen. 

Kaikki ilmoituslomakkeen kautta annettu tieto on vapaasti käytettävissä avoimen rajapinnan kautta. Valokuville on valittavana kaksi lisenssivaihtoehtoa, jotka on kuvattu alla.
Avoimen rajapinnan tiedon käyttäjää koskee Creative Commons BY 4.0 lisenssiehto.  

Ilmoituslomakkeen täyttäjän ja Helsingin kaupungin välisiin riitaisuuksiin tai näistä Käyttöehdoista johtuviin erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia. Jos erimielisyyksiä ei neuvotteluteitse saada ratkaistua, riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. 

Valokuvan käyttöoikeudet

HUOM! Sinulla pitää olla oikeudet lataamaasi kuvaan. Lataamalla kuvan myönnät Helsingin kaupungille oikeuden jakaa sitä eteenpäin avoimessa rajapinnassa. Sinun on valittava toinen alla olevista kuvan käyttöoikeuksista. Kts. tarkemmat tiedot käyttöehdoista.
Kuvan käyttöoikeudet *

Kuvaa saa vapaasti jakaa ja käyttää kohteen yhteydessä. Kuvaa käytettäessä on mainittava kuvan ottajan ja/tai kuvan omistajan nimi. Kuvan käyttö tai siirto muihin tarkoituksiin on kielletty.

Kuvaa saa vapaasti jakaa ja käyttää. Kuvaa käytettäessä on mainittava kuvan ottajan ja/tai kuvan omistajan nimi.
Creative Commons BY 4.0.-lisenssi