Käyttöehdot

Kaupunki alustana -palvelun käyttöehdot.

Sovellukseen tai sen käyttöön liittyvissä tapauksissa ottakaa yhteyttä mirjam.heikkinen@hel.fi tai henna.niemi@hel.fi . 

”Kaupunki alustana” on Helsingin kaupungin ylläpitämä sovellus, johon viedään tietoa Helsingin ja pääkaupunkiseudun eri palveluista ja kohteista, jotka eivät ole kunnallisia.  

Ilmoituslomakkeen täyttäjä vastaa tietojen oikeellisuudesta ja sitoutuu päivittämään tietoja.   

Ilmoituslomakkeen täyttäjä vastaa siitä, ettei hänen lähettämänsä tiedot loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeutta tai muuta lakiin tai sopimuksiin perustuvaa oikeutta. Ilmoituslomakkeen täyttäjä vastaa siitä, että annetut tiedot eivät ole lain tai hyvän tavan vastaista. 

  • Huom! Valokuvien tuojalla on lataamiensa kuvien käyttöoikeus. Valokuville on kaksi lisenssivaihtoehtoa:
  1. Ei rajoituksia. Kuvaa saa jakaa avoimesti rajapinnan kautta. 
  2. xxxxxxx (täydentyy pian).
    (Ei-yksinomainen, ajallisesti ja alueellisesti rajoittamaton oikeus Helsingin kaupungille saattaa valokuva yleisön saataville missä tahansa julkaisumediassa sekä valmistaa Valokuvasta kappaleita. Helsingin kaupungilla on oikeus käyttää Valokuvaa ainoastaan sellaiseen markkinointiin tai viestintään, joka liittyy siihen tapahtumaan, aktiviteettiin tai palveluun, jonka markkinointia tai viestintää varten valokuva on otettu. Käyttöoikeus ei oikeuta valokuvan tekijän moraalisia oikeuksia loukkaavaan käyttöön. Valokuvaa ei saa muunnella ilman valokuvan oikeudenhaltijan kirjallista lupaa. Valokuvaa tai sen osia voidaan kuitenkin käyttää vapaasti esim. kollaaseissa ja Valokuvan väriä tai formaattia voidaan muuttaa. Kollaasilla tarkoitetaan tässä yhteydessä Valokuvan tai sen osan yhdistämistä toiseen/toisiin Valokuviin tai tekstiin. Lisäksi Helsingin kaupunki sitoutuu mainitsemaan Valokuvan lähteen ja Valokuvan tekijän nimen Valokuvaa käyttäessään. Edellä kuvattu käyttöoikeus kattaa oikeuden luovuttaa Valokuva edelleen kolmansien osapuolten käyttöön rajapinnan kautta. Kolmansilla osapuolilla on oikeus käyttää Valokuvaa Helsingin kaupungille myönnetyn käyttöoikeuden rajoissa. Helsingin kaupunki sitoutuu informoimaan kolmansia osapuolia käyttöoikeuden sisällöstä ja rajoituksista.)

Helsingin kaupunki poistaa asiattomat tai väärät tiedot. Helsingin kaupunki ei takaa eikä vastaa palvelun kautta syötetystä sisällöstä tai avoimen datan kautta saatujen tietojen oikeellisuudesta ja paikkansapitävyydestä. 

Helsingin kaupunki ei vastaa palvelun kautta syötettyjen tietojen tai sisällön perusteella tehtävien johtopäätösten tai toimenpiteiden aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.  

Helsingin kaupunki päättää Ilmoituslomakkeen täyttäjän toimittaman tiedon (teksti ja kuvat) tai sen osan julkaisemisesta. Helsingin kaupungilla ei ole velvollisuutta tiedon julkaisemiseen. 

Kaikki ilmoituslomakkeen kautta annettu tieto on vapaasti käytettävissä avoimen rajapinnan kautta. 
Avoimen rajapinnan tiedon käyttäjää koskee Creative Commons BY 4.0 lisenssiehto.  

Ilmoituslomakkeen täyttäjän ja Helsingin kaupungin välisiin riitaisuuksiin tai näistä Käyttöehdoista johtuviin erimielisyyksiin sovelletaan Suomen lakia. Jos erimielisyyksiä ei neuvotteluteitse saada ratkaistua, riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.