Rekisteriseloste

Rekisteriseloste
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
27.9.2023

1. Rekisterinpitäjä

Helsingin kaupunki / Kaupunginhallitus

2. Rekisterin vastuuhenkilö

Kaupunginkanslia / Strategiaosasto / digitalisaatiojohtaja

Kaupunginhallituksen rekisterinpitoon liittyviä vastuita ja tehtäviä kaupunginkansliassa koskevan päätöksen 7.3.2022 § 182 mukaisesti rekisterin vastuuhenkilönä toimii digitalisaatiojohtaja.

3. Rekisterin yhteyshenkilö

Projektipäällikkö

Yhteystiedot

Helsingin kaupunki, Kirjaamo PL 10 (Pohjoisesplanadi 11-13), 00099 Helsingin kaupunki

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Käsittelyn tarkoitukset

Rekisterissä hallinnoidaan pääkaupunkiseudun toimijoiden tarjoamia yksityisiä palveluita ja toimipistetietoja. Toimipisteiden ja palveluiden yhteyshenkilötietojen tietoja saadaan niin julkisen kuin yksityisen puolen toimijoilta.

Käsittelyn oikeusperuste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan a-kohta. Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.

Keskeinen lainsäädäntö

 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)
 • Tietosuojalaki (1050/2018)
 • Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016)
 • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
 • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)

5. Rekisterin tietosisältö

Tietosuojaa koskevat tiedot:

Tietojen ilmoittajan yhteystiedot:

 • nimi
 • puhelinnumero
 • sähköposti.

Muut tiedot:

 • Kohteen nimi
 • Kohteen lyhyt kuvaus
 • Kohteen pitkä kuvaus
 • Kohteen asiasanat
 • Kohteen Katuosoite
 • Kohteen Postinumero
 • Kohteen Postitoimipaikka

Kohde kartalla

 • Yrityksen Y-tunnus
 • Kohteen puhelinnumero
 • Kohteen sähköpostiosoite
 • Kohteen Verkkosivusto suomeksi

Sosiaalinen media

 • Kohteen kuvat

6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietojen ilmoittajan tiedot voidaan luovuttaa kaupungin sisällä.

Rekisterin muu tietosisältö on luovutettu julkaistavaksi.

Rekisteristä ei siirretä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Tietojen säilytysajat

Tiedot poistetaan, kun toimipiste poistetaan. Ilmoituslomakkeet säilytetään 5 vuotta.

8. Henkilötietojen tietolähteet

Tiedot saadaan aina ilmoituslomakkeen täyttäjältä itseltään.