Katsomo

Katsomossa tulee olla esteettömiä istumapaikkoja pyörätuolia käyttäviä katsojia varten. Esteettömien paikkojen tulisi sijaita eri puolilla katsomoa, jotta myös pyörätuolin käyttäjä voisi itse valita haluamansa istumapaikan. Pyörätuoleille voi olla tasanne jossain katsomon keskellä tai joidenkin penkkirivien reunassa ja lisäksi esteettömiä paikkoja tulisi olla katsomon etu- ja takarivissä. Pyörätuolipaikka tulisi kuitenkin sijoittaa siten, ettei pyörätuolissa istuva katsoja ole takana istuvien edessä ja toisaalta siten, että pyörätuolipaikalta on hyvä näköyhteys tapahtumapaikalle.

Kysymys 10.6: Montako esteetöntä (pyörätuolille sopivaa) paikkaa katsomossa on?
Riittävä määrä on vähintään 2 esteetöntä paikkaa 60 istumapaikkaa kohti.

Kysymys 10.6.2: Onko esteettömien paikkojen vieressä riittävästi tilaa, jotta pyörätuolit voivat ohittaa toisensa?
Pyörätuoli tarvitsee katsomossa vähintään 1,5 m syvän tilan. Jotta pyörätuoli on mahdollista ohittaa sujuvasti, tarvitaan tämän lisäksi vapaata tilaa 90 cm. Esteettömän paikan tarvitsema vapaa tila on siis vähintään 2,3 m leveä ja 1,5 m syvä.

Kysymys 10.6.3: Onko katsomoon järjestettävissä erillisiä istuimia kiinteiden penkkien lisäksi?
Esteettömien paikkojen yhteyteen on hyvä olla järjestettävissä erikorkuisia istuimia, jos katsoja haluaa siirtyä pyörätuolista istuimelle. Irtoistuimia on hyvä olla myös samaan seurueeseen kuuluvia henkilöitä ja avustajaa varten.