Kirkkosali ja kappeli

1. Esteettömät autopaikat

Esteettömät autopaikat tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle sisäänkäyntiä. Etäisyys esteettömältä autopaikalta sisäänkäynnille tulee olla enintään 10 m.

Liikkumisesteisten henkilöiden käyttöön varatut esteettömät autopaikat tulee sijoittaa sisäänkäyntien, asiointikohteiden ja hissien lähelle siten, että kulkuväylä näihin on esteetön ja mahdollisimman lyhyt. Paras sijainti on katoksen alla, enintään 10 metrin etäisyydellä sisäänkäynnistä. Kun autopaikat ovat samassa tasossa sisäänkäynnin kanssa, vältytään niiltä johtavilta reiteiltä luiskilta ja portailta. Myös muilta autopaikoilta järjestetään turvallinen kulkuyhteys sisäänkäynnille.

Esteettömät autopaikat tulee merkitä kansainvälisellä pyörätuolisymbolilla näkyvälle korkeudelle. Autopaikat voi lisäksi maalata suuressa koossa pysäköintipaikan päällysteeseen. ISA-tunnus on standardoitu kansainvälinen esteettömyyssymboli (kuvassa pysäköintipaikan pohjassa ja seinässä kylttinä). Huomioitavaa on autopaikan riittävä leveys (väh. 3,6 m) ja pituus (väh. 5 m). Paikan pinnan on oltava kova, tasainen ja luistamaton. Kadun varteen sijoitetun esteettömän autopaikan suositeltu vähimmäispituus on 6,5 m, jolloin auton mitan lisäksi otetaan huomioon pyörätuolin käytön edellyttämä tilantarve.

Esteetön autopaikka katoksessa.
Esteettömät pysäköintipaikat on sijoitettu katokseen. Pysäköintipaikan leveys on 3,6 m (Mäkelänrinteen uintikeskus). Esteettömiä ratkaisuja, Helsinki kaikille -projekti, Invalidiliitto, kuva: Jyrki Heinonen
Esteettömien autopaikkojen mitoitus ja merkintäohje
Esteettömien autopaikkojen mitoitus ja merkintäohje Esteetön rakennus ja ympäristö –ohjeistuksesta (https://www.ym.fi/download/Esteeton_rakennus_ja_ymparisto/ea70fe2a-ff14-4fc8-96b6-ae6b32f89bb7/144306)

Kysymys 1.1 Montako esteetöntä autopaikkaa on?
Esteettömät autopaikat merkitään kansainvälisellä pyörätuolisymbolilla kiinnitetään seinään tai pylvääseen pysäköintipaikan kohdalle ja lisäksi maalataan suuressa koossa pysäköintipaikan päällysteeseen.

Kysymys 1.3 Mikä on esteettömän autopaikan pysäköintiruudun koko?
Esteettömän autopaikan leveys pitäisi olla vähintään 3,6 m ja pituus vähintään 5 m.

2. Saattoliikenne

Saattoliikenteen pysähtymispaikalla tarkoitetaan pääsisäänkäynnin tai vaihtoehtoisen sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä (etäisyys enintään 5 m) olevaa liikennealuetta, johon esim. taksien on mahdollista pysähtyä hetkeksi tuomaan tai noutamaan asiakkaita (Esteettömyysopas, Invalidiliitto).

Esteettömän sisäänkäynnin eteen on hyvä päästä ajamaan autolla. Saattoliikenteen on voitava pysähtyä sisäänkäynnin läheisyydessä pysäköintimaksua suorittamatta.

Saattoliikenteen, kuten taksien ja tilausliikenteen, pysähtymispaikka sijoitetaan mahdollisimman lähelle sisäänkäyntiä. Paras sijainti on sisäänkäyntikatoksen alla. Vapaan korkeuden vähimmäismitoituksena, esimerkiksi ajoväylään liittyvän sisäänkäyntikatoksen alla, voidaan käyttää pikkubussin tai esteettömän taksin tarvitsemaa vapaata korkeutta 3 m. Mikäli rakennukseen saapuu käyttötarkoituksesta johtuen ryhmäkuljetuksia, myös linja-auton pääsy katoksen alle tai sisäänkäynnin välittömään läheisyyteen on suositeltavaa. Huoltoliikenteen reitit suunnitellaan siten, että autojen ei tarvitse peruuttaa piha-alueilla. Linja-autoille varataan turvalliset jättö- ja kääntöpaikat.

Maunulan terveysaseman saattoliikenteen pysähtymispaikka
Maunulan terveysaseman saattoliikenteen pysähtymispaikka, mikä sijaitsee lähellä sisäänkäyntiä ja se on merkitty saattoliikenteen liikennemerkillä. Lähde: Helsinki kaikille -projekti, kuva: Anni Tirri

Kysymys 2.2 Pääseekö saattoliikenteen pysähtymispaikalta siirtymään jalkakäytävälle ja sisäänkäynnille sujuvasti?
Saattoliikenteen kohdalla ei saa olla korkeaa reunatukea, joka estää siirtymisen ajoradalta jalkakäytävälle

3. Kulkureitti sisäänkäynnille

Kulkureitti sisäänkäynnille tarkoittaa kulkureittiä tontin rajalta sisäänkäynnille. Huom! Jos sisäänkäynnin edessä on luiska tai portaat, vastaa niiden osalta Sisäänkäynnin kysymyksiin (Osio 4).

Kulkuväylät suunnitellaan ja toteutetaan väljiksi ja esteettömiksi sekä leveys- että korkeussuunnassa. Tontin tai rakennuspaikan rajalta sekä tilasta ja alueelta, joka palvelee rakennuksen käyttöä, rakennukseen johtavan kulkuväylän on oltava helposti havaittava, pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton. Esteettömän kulkuyhteyden tontin tai rakennuspaikan rajalta sisäänkäynnille on oltava mahdollisimman lyhyt. Kulkuväylä sisäänkäynnille tehdään maastonmuokkauksella ilman erillisiä luiskia ja portaita aina, kun se on olosuhteet huomioon ottaen mahdollista.

Kysymys 3.1: Onko kulkureitti kova, tasainen ja riittävän leveä (vähintään 1,5 m)?
Kulkureittien tulee olla kovia, tasaisia ja riittävän leveitä (vähintään 1,5 m), jotta pyörätuolia käyttävällä henkilöllä on riittävästi tilaa kääntyä ympäri.

Kysymys 3.2: Onko kulkureitti sisäänkäynnille opastettu?
Opasteiden tulee sijaita kulkureitin sivussa siten, että ne ovat kuitenkin luettavissa läheltä. Jalankulkijoille tarkoitettujen opasteiden keskikohdan tai pääinformaation tekstien tulee sijaita 1,4 – 1,6 metrin korkeudella, joka on seisovan aikuisen silmien korkeus.

Kysymys 3.3: Onko kulkureitti valaistu?
Riittävässä valaistuksessa voidaan nähdä kulkuväylän pinta ja sen epätasaisuudet. Riittävällä valaistuksella voidaan ehkäistä kaatumisia, eikä kulkureitille jää pimeitä kohtia.

Kysymykset 3.2.4 ja 3.4. ja 8.1.4. Onko kulkureitillä jyrkkä mäki?
Kulkuväylien tulee olla riittävän loivia, jotta ne ovat käytettävissä myös apuvälineiden kanssa tai muuten huonosti liikkuville. Jyrkän mäen pituuskaltevuus on yli 8 % (1:12,5), jolloin sen nousu on vaikeaa pyörätuolilla tai lastenvaunuilla.

Jyrkkä mäki kulkureitillä.
Jyrkkä mäki kulkureitillä. Kuva: Toivo Enqvist

Kysymys 3.5: Onko kulkureitillä liikkumista ohjaavaa pintamateriaalia (esim. materiaaliero tai opaslaatat)?
Yhtenäinen kolmen noppakiven levyinen ohjaava raita toimii hyvin ohjaavana materiaalina. Ohjaavana materiaalina voidaan ulkona katetulla ja/tai lämmitetyllä alueella käyttää ohjaavia suuntalaattoja tai muuta päällysteestä selkeästi tummuus ja tunto eroilla.

Suuntalaattoja, jotka ohjaavat näkövammaista henkilöä
Suuntalaattoja, jotka ohjaavat näkövammaista henkilöä Kampin ostoskeskuksen ympäristössä. Lähde: Helsinki kaikille -projekti, kuva: Anna Ruskovaara
suunnistautumista ohjaavia ja varoittavia pintoja.
Suunnistautumista ohjaavia ja varoittavia pintoja.

Portaat

Kysymys 3.2.5.2. ja 3.6.2. ja 4.3.2. ja 5.3.2 ja 5.8.4.2. ja 6.5.2. ja 7.2.2. ja 7.5.2. ja 10.5.2. Onko portaissa käsijohteet?
Käsijohteita tulee olla portaiden yhteydessä molemmilla puolilla mieluimmin kahdella eri korkeudella, joista ylempi on 0,9 m:n ja alempi 0,7 m:n korkeudella.

Kysymys 3.2.5.3. ja 3.6.3. ja 4.3.3. ja 5.3.3 ja 5.8.4.3. ja 6.5.3. ja 7.2.3. ja 7.5.3. ja 10.5.3. Onko porrasaskelmissa kontrastimerkinnät?
Kontrastimerkinnöillä tarkoitetaan askelmien etureunassa olevaa, tummuudeltaan portaan pinnasta erottuvaa raitamerkintää.

Luiska

Kysymykset 3.2.6. ja 3.7 ja 4.4. ja 5.4. ja 5.8.5. ja 6.6. ja 7.3. ja 7.6 ja 8.1.7. ja 8.1.11 Onko luiska?
Luiska saa olla yhtenäisenä enintään 6 metrin pituinen ilman välitasannetta. Luiska on kulkuväylän osa ja johtaa tasanteelta tasanteelle. Luiskan on oltava helposti havaittava, suora, pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton.

Luiska
Luiska. Kuvan omistaja: Esteetön rakennus ja ympäristö. https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BEA70FE2A-FF14-4FC8-96B6-AE6B32F89BB7%7D/144306

Kysymykset 3.2.6.1. ja 3.7.1 ja 4.4.1. ja 5.2.2. ja 5.4.1. ja 5.8.5.1. ja 6.6.1. ja 7.3.1. ja 7.6.1. ja 8.1.7.1. ja 8.1.11.1 Mikä on luiskan jyrkkyys?
Loivan luiskan jyrkkyys on korkeintaan 5 % (1:20). Jos kaltevuus on tätä suurempi, on kyseessä jyrkkä luiska ja luiskalla pitää silloin olla välitasanteita. Jyrkkä luiska tekee pyörätuolilla liikkumisesta raskasta.

Loiva ja jyrkkä luiska
Vasemmalla riittävän loiva luiska ja oikealla liian jyrkkä luiska. Loivan luiskan kaltevuus on korkeintaan 5 % (1:20). Lähde: Esteettömiä ratkaisuja, Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu, kuva: Jyrki Heinonen.

Kysymykset 3.2.6.2. ja 3.7.2 ja 4.4.2. ja 5.2.2.2. ja 5.4.2. ja 5.8.5.2. ja 6.6.2. ja 7.3.2 ja 7.6.2. ja 8.1.7.2 ja 8.1.11.2 Onko luiskan yhteydessä käsijohteet?
Käsijohteita tulee olla luiskan yhteydessä molemmilla puolilla mieluimmin kahdella eri korkeudella, joista ylempi on 0,9 m:n ja alempi 0,7 m:n korkeudella

Nostin

Pyörätuolin ja pyörillä varustetun kävelytelineen käyttäjälle soveltuvaa henkilöiden nostoon tarkoitettua laitetta voidaan tarvittaessa käyttää peruskorjattavissa kohteissa. Uusiin liikuntapaikkoihin nostinta ei suositella, vaan mahdolliset tasoerot tulee toteuttaa helppokulkuisilla portailla, luiskalla ja hissillä.

Kysymys 3.8, 4.5 tai 5.5: Onko kulkureitillä / sisäänkäynnissä / tilassa tasonostin tai pyörätuolinostin?

Nostin
Esimerkki nostimesta
Nostin
Esimerkki nostimesta

4. Sisäänkäynti

Sisäänkäyntiin kuuluu sisäänkäynnin edusta eli tasanne sisä- ja ulkopuolella, tasanteelle johtavat portaat ja luiska sekä mahdollinen nostin. Lisäksi sisäänkäyntiin kuuluu ulko-ovi, tuulikaappi ja tuulikaapin ovi.

Sisäänkäynnit suunnitellaan esteettömiksi. Rakennuksen sisäänkäynnin on oltava helposti tunnistettavissa sisäänkäynniksi. Sen on erotuttava selkeästi eri lähestymissuunnista. Sisäänkäynnille opastetaan saapumisväyliltä ja pysäköintialueelta opasteiden sekä ohjaavien rakenteiden, esimerkiksi käsijohteiden avulla. Näkövammaisia henkilöitä voidaan ohjata tummuus- ja materiaalikontrastien avulla sekä sijoittamalla äänimajakka sisäänkäynnille. Sisäänkäynnin yhteyteen sijoitetaan istuimia.
Jos vanhaan rakennukseen on mahdotonta toteuttaa esteetön pääsisäänkäynti, reitti vaihtoehtoiselle sisäänkäynnille opastetaan saapumissuunnasta ja pääsisäänkäynniltä. Vaihtoehtoisen sisäänkäynnin on oltava käytettävissä yhtä itsenäisesti kuin varsinaisen pääsisäänkäynnin.

Pääsisäänkäynnin tulee soveltua myös liikkumis- ja toimimisesteisille henkilöille. Mikäli pääsisäänkäynti ei ole esteetön, reitti vaihtoehtoiselle sisäänkäynnille tulee opastaa selkeästi käyttämällä kansainvälistä pyörätuolitunnusta. Opastus tarvitaan jo tontille saavuttaessa. Vaihtoehtoiselle sisäänkäynnille täytetään erillinen Lisäsisäänkäynnin esteettömyyslomake.

Vaihtoehtoinen esteetön sisäänkäynti
Vaihtoehtoinen esteetön sisäänkäynti Agricolan kirkkoon. Lähde: Esteettömiä ratkaisuja, Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu, kuva: Jyrki Heinonen
Esteettömälle sisäänkäynnille ohjaava opaste.
Sisäänkäynnin viereen näkyvälle paikalle sijoitettu opaste ohjaa esteettömälle sisäänkäynnille (Senaatti-kiinteistöt, Helsinki). Kuva: Sirpa Laitinen

Kysymys 4.1: Onko sisäänkäynti selkeästi erottuva?
Sisäänkäyntiä voi olla hankala hahmottaa kadun varrelta. Hyviä ratkaisuja on oven sijoittaminen syvennykseen ja sisäänkäynnin yläpuolinen katos, joka myös suojaa sateelta. Sisäänkäynnin hahmottamista voidaan helpottaa myös korostamalla sitä valaistuksen avulla.

Sisäänkäynti, jossa on katos
Katos helpottaa sisäänkäynnin havaitsemista. Kuvan omistaja: Arkkitehtitoimisto L&M Sievänen Oy Kuvan lähde: Esteetön rakennus ja ympäristö -suunnitteluopas
Kansainvälinen pyörätuolitunnus

Portaat

Kysymys 3.2.5.2. ja 3.6.2. ja 4.3.2. ja 5.3.2 ja 5.8.4.2. ja 6.5.2. ja 7.2.2. ja 7.5.2. ja 10.5.2. Onko portaissa käsijohteet?
Käsijohteita tulee olla portaiden yhteydessä molemmilla puolilla mieluimmin kahdella eri korkeudella, joista ylempi on 0,9 m:n ja alempi 0,7 m:n korkeudella.

Kysymys 3.2.5.3. ja 3.6.3. ja 4.3.3. ja 5.3.3 ja 5.8.4.3. ja 6.5.3. ja 7.2.3. ja 7.5.3. ja 10.5.3. Onko porrasaskelmissa kontrastimerkinnät?
Kontrastimerkinnöillä tarkoitetaan askelmien etureunassa olevaa, tummuudeltaan portaan pinnasta erottuvaa raitamerkintää.

Luiska

Kysymykset 3.2.6. ja 3.7 ja 4.4. ja 5.4. ja 5.8.5. ja 6.6. ja 7.3. ja 7.6 ja 8.1.7. ja 8.1.11 Onko luiska?
Luiska saa olla yhtenäisenä enintään 6 metrin pituinen ilman välitasannetta. Luiska on kulkuväylän osa ja johtaa tasanteelta tasanteelle. Luiskan on oltava helposti havaittava, suora, pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton.

Luiska
Luiska. Kuvan omistaja: Esteetön rakennus ja ympäristö. https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BEA70FE2A-FF14-4FC8-96B6-AE6B32F89BB7%7D/144306

Kysymykset 3.2.6.1. ja 3.7.1 ja 4.4.1. ja 5.2.2. ja 5.4.1. ja 5.8.5.1. ja 6.6.1. ja 7.3.1. ja 7.6.1. ja 8.1.7.1. ja 8.1.11.1 Mikä on luiskan jyrkkyys?
Loivan luiskan jyrkkyys on korkeintaan 5 % (1:20). Jos kaltevuus on tätä suurempi, on kyseessä jyrkkä luiska ja luiskalla pitää silloin olla välitasanteita. Jyrkkä luiska tekee pyörätuolilla liikkumisesta raskasta.

Loiva ja jyrkkä luiska
Vasemmalla riittävän loiva luiska ja oikealla liian jyrkkä luiska. Loivan luiskan kaltevuus on korkeintaan 5 % (1:20). Lähde: Esteettömiä ratkaisuja, Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu, kuva: Jyrki Heinonen.

Kysymykset 3.2.6.2. ja 3.7.2 ja 4.4.2. ja 5.2.2.2. ja 5.4.2. ja 5.8.5.2. ja 6.6.2. ja 7.3.2 ja 7.6.2. ja 8.1.7.2 ja 8.1.11.2 Onko luiskan yhteydessä käsijohteet?
Käsijohteita tulee olla luiskan yhteydessä molemmilla puolilla mieluimmin kahdella eri korkeudella, joista ylempi on 0,9 m:n ja alempi 0,7 m:n korkeudella

Nostin

Pyörätuolin ja pyörillä varustetun kävelytelineen käyttäjälle soveltuvaa henkilöiden nostoon tarkoitettua laitetta voidaan tarvittaessa käyttää peruskorjattavissa kohteissa. Uusiin liikuntapaikkoihin nostinta ei suositella, vaan mahdolliset tasoerot tulee toteuttaa helppokulkuisilla portailla, luiskalla ja hissillä.

Kysymys 3.8, 4.5 tai 5.5: Onko kulkureitillä / sisäänkäynnissä / tilassa tasonostin tai pyörätuolinostin?

Nostin
Esimerkki nostimesta
Nostin
Esimerkki nostimesta

Sisäänkäynnin ovet

Kysymys 4.6: Onko sisäänkäyntioven ulkopuolella riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa?
Ulko-oven edessä tulee olla tasanne, jolla mahtuu kääntymään ulkokäyttöön tarkoitetulla pyörätuolilla sekä avaamaan ja sulkemaan oven pyörätuolissa istuen (vapaata tilaa vähintään 1,5 m x 1,5 m).

Kysymys 4.7: Erottuvatko sisäänkäynnin yhteydessä olevat ovet selkeästi seinästä?
Sisäänkäyntiovea voi olla hankalaa löytää sileästä julkisivusta, jossa ovi ei erotu seinästä. Kokonaan lasisesta julkisivusta oven hahmottaminen on erittäin hankalaa. Hahmottamista voidaan helpottaa merkitsemällä ovi värillä, joka eroaa ympäristöstään.

Sisäänkäynti, joka erottuu selkeästi muusta seinästä, sijaitsee katoksessa ja on valaistu
Riistavuoren palvelukeskuksen sisäänkäynti, joka erottuu selkeästi muusta seinästä, sijaitsee katoksessa ja on valaistu. Ovi on automaattisesti avautuva liukuovi ja kalusteet on sijoitettu kulkuväylän ulkopuolelle.

Lasiovet

Kysymykset 4.8. ja 5.3.3 ja 5.7. ja 8.1.1.4. Onko mahdollisissa lasiovissa kontrastimerkinnät?

Ikkunat, lasiseinät ja lasiovet, joihin on vaara törmätä, on merkittävä siten, että ne havaitaan helposti. Lasiovet jaetaan puitteilla tai varustetaan selkeästi erottuvin huomiomerkinnöin. Pysyvän huomiomerkinnän sopiva sijoituskorkeus on sekä noin 1,0m että 1,4-1.6m. Yleisön käyttöön tarkoitettujen tilojen kulkuväylien ovissa katsotaan olevan törmäysvaara, kun lasipinnan korkeus lattiasta on vähemmän kuin 1,5m.

Ovien kontrastimerkinnät
Ovien suojaus ja havaittavuuden huomioonottaminen. Lähde: https://www.ym.fi/download/Esteeton_rakennus_ja_ymparisto/ea70fe2a-ff14-4fc8-96b6-ae6b32f89bb7/144306

Kysymys 4.9.1: Jos on summeri, niin onko summerissa myös valomerkki?

Ovipuhelimen summeriäänen lisäksi ovipuhelimessa on hyvä olla myös valomerkki.

Kysymys 4.11.1: Jos on tuulikaappi, niin onko se riittävän tilava esim. pyörätuolille?

Tuulikaappi on hyvä mitoittaa väljäksi, jotta toimiminen on mahdollista niin lastenvaunujen kuin sähköpyörätuolin/pyörätuolin kanssa. Pyörätuolilla kääntyminen ympäri vaatii vähintään halkaisijaltaan 1500 mm vapaata tilaa. Yleensä ovet aukeavat poistumissuuntaan, jolloin sisempi ovi aukeaa tuulikaappiin. Tässä tapauksessa tuulikaapin mitoituksessa on huomioitava lisäksi oven aukeamiseen tarvittava tila.

Tuulikaapin mitoitus
Tuulikaapin mitoitus ja ovien avautuminen. Kuvalähde: (https://www.ym.fi/download/Esteeton_rakennus_ja_ymparisto/ea70fe2a-ff14-4fc8-96b6-ae6b32f89bb7/144306)

5. Sisätilat

Kysymys 5.1: Mikä on toimipisteen käyttötarkoitus?
Lomakkeen täyttäjä valitsee toimipisteen käyttötarkoituksen. Esteettömyystiedot voi antaa vain yhdelle käyttötarkoitukselle, vaihtoehtoja ovat ovat:

 • Toimipiste lyhytaikaiseen asiointiin (esim. terveysasema tai kirjasto)
 • Pitempiaikaiseen oleskeluun tarkoitettu tila (esim. koulu, päiväkoti tai asuminen)
 • Uimahalli
 • Maauimala
 • Kuntosali
 • Monitoimihalli
 • Jäähalli
 • Yleisövessa
 • Kirkkosali
 • Kappeli
 • Kokoustila


Jos toimipiste, joka on tarkoitettu lyhytaikaiseen asiointiin, on useammassa kerroksessa, esteettömyystiedot annetaan sen paikan mukaan, johon asiakas tulee ensimmäiseksi (koskee mm. reittiä ja asiakaspalvelutiskiä). Eli tulet esim. terveysaseman neuvontapisteeseen, jolla on pääsisäänkäynnin osoite.
Jos pitempiaikaiseen oleskeluun tarkoitetussa tilassa on monia kerroksia ja/tai huoneita, vastaa sen mukaan onko asiakkaalla pääsy niihin tiloihin, joita tarvitaan joka päivä, esim. ruokalaan.


Kysymys 5.1.1 Missä tila sijaitsee?
Jos on useammassa kerroksessa, merkitään esteettömyystieto sen mukaan, johon asiakas tulee ensimmäiseksi (koskee mm. reittiä ja asiakaspalvelutiskiä).

Hissit

Kysymys 5.1.1.2.1 Onko hissi helposti löydettävissä ja havaittavissa?

Hissien sijainti opastetaan hissisymboleilla. Opasteen on oltava sellainen, että sen voi hahmottaa lähietäisyydeltä heikkonäköisenä. Opasteen on oltava myös sormin tunnusteltavissa. Hissin läheisyyteen ja hissiin sijoitetaan kerrosopaste, jossa kerrotaan mihin hissillä pääsee.

Hissin painikkeen numeromerkinnän on oltava koholla ja muodostettava hyvä tummuusero taustan kanssa.

Hissisymboli
Hissisymboli. Kuvalähde: https://www.hel.fi/helsinkikaikille/fi/esteettomat-symbolit/tilat-ja-palvelut/

Kysymys 5.1.1.2.2: Onko hissi riittävän tilava myös pyörätuolin käyttäjälle?
Hissin vähimmäismitat ovat leveys 1,1 m ja syvyys 14,0 m. Hissin oviaukon leveys vähintään 0,9 m. Liikuntatiloihin on järkevää valita hissi, jonka syvyys on 2,8 m ja leveys 1,6 m. Oven kulkuaukon vapaa leveys on tällöin 1,3 m. Pyörätuolilla ja rollaattorilla on mahdollista kääntyä ympäri tämän kokoisessa hississä ja tilaan mahtuu useampi pyörätuolinkäyttäjä tai esimerkiksi liikunnan apuväline kuten pelituoli.

Esteetön hissi
Esteetön hissi. Lähde: Esteettömiä ratkaisuja, Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu, kuva: Jyrki Heinonen

Kysymys 5.1.1.2.3: Onko hissin edessä vapaata tilaa?
Hissin oven tulee erottua ympäröivästä seinästä ja kulku sinne tulee opastaa. Hissin oven edessä tarvitaan halkaisijaltaan vähintään 1,5 m vapaa tila mm. pyörätuolin kääntämiseen.

Hissin edusta
Hissien edustalla on riittävästi vapaata tilaa ja hissin ovet erottuvat tummuuserolla seinistä. Lähde: Esteettömiä ratkaisuja, Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu, kuva: Jyrki Heinonen

Kysymys 5.1.1.2.4: Ovatko hissin kerrosnumerot sormin tunnusteltavissa?
Painikkeiden toimivan osan sisämitan on oltava vähintään 20 mm. Suositeltava vähimmäishalkaisija on 25 mm. Ulosmenokerroksen painike merkitään vihreällä värillä ja se on 5 mm ulompana kuin muut painikkeet. Painikkeissa tulee käyttää kohonumeroita, joissa on hyvä väriero. Hissin painikkeissa tai niiden vieressä tulee olla numerot merkittynä myös pistekirjoituksella.


Kysymys 5.1.1.2.5: Erottuuko uloskäyntikerroksen painike muista painikkeista?
Ulosmenokerroksen painike merkitään vihreällä värillä ja se on 5 mm ulompana kuin muut painikkeet. Painikkeiden tulee olla riittävän suuret ja niissä tulee käyttää kohonumeroita, joissa on hyvä väriero. Hissin painikkeissa tai niiden vieressä tulee olla numerot merkittynä myös pistekirjoituksella.

Hissin painikkeet
Hississä on selkeät painikkeet ja lisäksi painikkeet myös vaakatasossa. Lähde: Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus -opas, Invalidiliitto, kuva: Anna Ruskovaara

Kysymys 5.1.1.2.7: Onko hissin hälytysjärjestelmässä puheyhteys keskukseen?
Hissikorissa olevaa hälytyspainiketta käytettäessä on hissistä saatava yhteys avun saamiseksi. Hississä tarvitaan äänentoistolaitteen lisäksi valomerkki, joka kertoo yhteyden saamisesta sekä induktiosilmukka.

Liikkumista ohjaava lattiamateriaali

Kysymys 5.1.2 Onko sisätiloissa käytetty liikkumista ohjaavaa pintamateriaalia (esim. koholla olevia opasteraitoja)?
Näkövammaisen henkilön on hankala suunnistaa suuren tyhjän tilan kuten aulan läpi. Avuksi voidaan käyttää lattian pinnassa ohjaavia tummuus- ja tuntokontrastivyöhykkeitä, joita on mahdollista seurata valkoisen kepin avulla. Koholla oleva materiaali tuntuu myös jalan alla. Kulkuväylän pintamateriaali ja väritys eivät saa antaa vaikutelmaa tasoerosta.

Ohjaavat lattiamerkinnät
Näkövammaisia henkilöitä ohjaava merkintä tuulikaapin matossa ja sisätilan lattiassa. Kuvalähde: https://www.ym.fi/download/Esteeton_rakennus_ja_ymparisto/ea70fe2a-ff14-4fc8-96b6-ae6b32f89bb7/144306

Asiointiopasteet

Kysymys 5.1.3: Onko pisteessä, jossa asioit opasteet eri tiloihin (esim. asiakaspalvelutiskille, wc:hen)?
Opaste on löydettävä helposti, sen tulee erottua tummuuseron avulla taustastaan ja opasteen tulee olla hyvin valaistu. Opasteissa käytettyjen kirjainten, numerojen ja symbolien tulee olla selkeitä ja helposti hahmotettavia. Opasteissa tekstin lisäksi on suositeltavaa käyttää kuvasymboleja. Koho-opasteet eli kohokuvat ja pistekirjoitustekstit sijoitetaan visuaalisen opasteen alapuolelle, 1,3–1,4 m korkeudelle.

Kysymys 5.1.3.2: Onko opasteissa käytetty tekstin lisäksi kuvasymboleja?
Opasteissa on hyvä olla tekstin lisäksi selkeitä kuvasymboleja.

Kysymys 5.1.3.3:Onko opasteet sijoitettu siten, että niitä pääsee katsomaan läheltä?
Opasteen edessä ei saa olla kalusteita tms., jotta sitä pääsee katsomaan läheltä. Läheltä katsottava opaste on sijoitettu silmän korkeudelle (1,4-1,6 m).

Kysymys 5.1.3.4: Onko visuaalisten opasteiden lisäksi tunnusteltavia opasteita?
Tunnusteltava opaste voi olla kohokartta, kohosymboli tai pistekirjoitusteksti. Tunnusteltava opaste sijoitetaan joko visuaalisen opasteen alle pystysuoraan (1,3-1,4 m) tai pulpettimaisesti kaltevaan asentoon 85-110 cm korkeudelle.

Kysymys 5.1.3.5: Onko opasteiden kohdalla hyvä valaistus?
Opaste on hyvin luettavissa eikä se jää varjoon. Opasteiden pinnasta ei tule heijastumia.

Induktiosilmukka

Kysymys 5.1.6: Onko toimipisteessä induktiosilmukka kuulolaitteen käyttäjiä varten?
Palvelupiste varustetaan kuulolaitteen käyttäjiä varten kiinteällä induktiosilmukkajärjestelmällä, joka sisältää myös mikrofonin. Induktiosilmukasta tiedotetaan induktiosilmukan symbolilla.
(Induktiosilmukka on kuulovammaisen apuväline, joka siirtää magneettikentän välityksellä äänen suoraan kuulolaitteen vastaanottokelaan. Induktiosilmukkaa käytettäessä kuulovammainen kuulee ainoastaan mikrofoniin puhutun puheen).


Induktiosilmukan symboli
Induktiosilmukan symboli

Sisäänkäynnin tilat

Kysymys 5.1.7 Onko sisäänkäynnin yhteydessä lämmitettyä pyörätuolien ja lastenvaunujen säilytystilaa?
Säilytystilan vapaa leveys tulee olla vähintään 1,5 x 1,5 metriä, jotta pyörätuolin voi kääntää ympäri. Säilytystila on merkitty selkeästi ja sijoitettu kulkuväylän ulkopuolelle.

Kysymys 5.1.8 Onko pyörätuolin renkaille varattu puhdistuspaikkaa sisääntulon läheisyyteen?
Hyvä ratkaisu on vesipisteellä varustettu pesueteinen tai pyörien pesulaite.

Portaat

Kysymys 3.2.5.2. ja 3.6.2. ja 4.3.2. ja 5.3.2 ja 5.8.4.2. ja 6.5.2. ja 7.2.2. ja 7.5.2. ja 10.5.2. Onko portaissa käsijohteet?
Käsijohteita tulee olla portaiden yhteydessä molemmilla puolilla mieluimmin kahdella eri korkeudella, joista ylempi on 0,9 m:n ja alempi 0,7 m:n korkeudella.

Kysymys 3.2.5.3. ja 3.6.3. ja 4.3.3. ja 5.3.3 ja 5.8.4.3. ja 6.5.3. ja 7.2.3. ja 7.5.3. ja 10.5.3. Onko porrasaskelmissa kontrastimerkinnät?
Kontrastimerkinnöillä tarkoitetaan askelmien etureunassa olevaa, tummuudeltaan portaan pinnasta erottuvaa raitamerkintää.

Luiska

Kysymykset 3.2.6. ja 3.7 ja 4.4. ja 5.4. ja 5.8.5. ja 6.6. ja 7.3. ja 7.6 ja 8.1.7. ja 8.1.11 Onko luiska?
Luiska saa olla yhtenäisenä enintään 6 metrin pituinen ilman välitasannetta. Luiska on kulkuväylän osa ja johtaa tasanteelta tasanteelle. Luiskan on oltava helposti havaittava, suora, pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton.

Luiska
Luiska. Kuvan omistaja: Esteetön rakennus ja ympäristö. https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BEA70FE2A-FF14-4FC8-96B6-AE6B32F89BB7%7D/144306

Kysymykset 3.2.6.1. ja 3.7.1 ja 4.4.1. ja 5.2.2. ja 5.4.1. ja 5.8.5.1. ja 6.6.1. ja 7.3.1. ja 7.6.1. ja 8.1.7.1. ja 8.1.11.1 Mikä on luiskan jyrkkyys?
Loivan luiskan jyrkkyys on korkeintaan 5 % (1:20). Jos kaltevuus on tätä suurempi, on kyseessä jyrkkä luiska ja luiskalla pitää silloin olla välitasanteita. Jyrkkä luiska tekee pyörätuolilla liikkumisesta raskasta.

Loiva ja jyrkkä luiska
Vasemmalla riittävän loiva luiska ja oikealla liian jyrkkä luiska. Loivan luiskan kaltevuus on korkeintaan 5 % (1:20). Lähde: Esteettömiä ratkaisuja, Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu, kuva: Jyrki Heinonen.

Kysymykset 3.2.6.2. ja 3.7.2 ja 4.4.2. ja 5.2.2.2. ja 5.4.2. ja 5.8.5.2. ja 6.6.2. ja 7.3.2 ja 7.6.2. ja 8.1.7.2 ja 8.1.11.2 Onko luiskan yhteydessä käsijohteet?
Käsijohteita tulee olla luiskan yhteydessä molemmilla puolilla mieluimmin kahdella eri korkeudella, joista ylempi on 0,9 m:n ja alempi 0,7 m:n korkeudella

6. Kirkkosali

Kysymys 6.1.2 Onko saliin järjestettävissä erillisiä istuimia kiinteiden penkkien lisäksi?
Esteettömien paikkojen yhteyteen on hyvä olla järjestettävissä erikorkuisia istuimia, jos katsoja haluaa siirtyä pyörätuolista penkille. Irtoistuimia on hyvä olla myös avustajaa varten.

Kysymys 6.1.3 Onko esteettömille paikoille helppo päästä?
Kulkureitin täytyy olla vähintään 1,5 metriä leveä eikä siinä saa olla yli 20 mm korkeita kynnyksiä.

7. Alttari

Portaat

Kysymys 3.2.5.2. ja 3.6.2. ja 4.3.2. ja 5.3.2 ja 5.8.4.2. ja 6.5.2. ja 7.2.2. ja 7.5.2. ja 10.5.2. Onko portaissa käsijohteet?
Käsijohteita tulee olla portaiden yhteydessä molemmilla puolilla mieluimmin kahdella eri korkeudella, joista ylempi on 0,9 m:n ja alempi 0,7 m:n korkeudella.

Kysymys 3.2.5.3. ja 3.6.3. ja 4.3.3. ja 5.3.3 ja 5.8.4.3. ja 6.5.3. ja 7.2.3. ja 7.5.3. ja 10.5.3. Onko porrasaskelmissa kontrastimerkinnät?
Kontrastimerkinnöillä tarkoitetaan askelmien etureunassa olevaa, tummuudeltaan portaan pinnasta erottuvaa raitamerkintää.

Luiska

Kysymykset 3.2.6. ja 3.7 ja 4.4. ja 5.4. ja 5.8.5. ja 6.6. ja 7.3. ja 7.6 ja 8.1.7. ja 8.1.11 Onko luiska?
Luiska saa olla yhtenäisenä enintään 6 metrin pituinen ilman välitasannetta. Luiska on kulkuväylän osa ja johtaa tasanteelta tasanteelle. Luiskan on oltava helposti havaittava, suora, pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton.

Luiska
Luiska. Kuvan omistaja: Esteetön rakennus ja ympäristö. https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BEA70FE2A-FF14-4FC8-96B6-AE6B32F89BB7%7D/144306

Kysymykset 3.2.6.1. ja 3.7.1 ja 4.4.1. ja 5.2.2. ja 5.4.1. ja 5.8.5.1. ja 6.6.1. ja 7.3.1. ja 7.6.1. ja 8.1.7.1. ja 8.1.11.1 Mikä on luiskan jyrkkyys?
Loivan luiskan jyrkkyys on korkeintaan 5 % (1:20). Jos kaltevuus on tätä suurempi, on kyseessä jyrkkä luiska ja luiskalla pitää silloin olla välitasanteita. Jyrkkä luiska tekee pyörätuolilla liikkumisesta raskasta.

Loiva ja jyrkkä luiska
Vasemmalla riittävän loiva luiska ja oikealla liian jyrkkä luiska. Loivan luiskan kaltevuus on korkeintaan 5 % (1:20). Lähde: Esteettömiä ratkaisuja, Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu, kuva: Jyrki Heinonen.

Kysymykset 3.2.6.2. ja 3.7.2 ja 4.4.2. ja 5.2.2.2. ja 5.4.2. ja 5.8.5.2. ja 6.6.2. ja 7.3.2 ja 7.6.2. ja 8.1.7.2 ja 8.1.11.2 Onko luiskan yhteydessä käsijohteet?
Käsijohteita tulee olla luiskan yhteydessä molemmilla puolilla mieluimmin kahdella eri korkeudella, joista ylempi on 0,9 m:n ja alempi 0,7 m:n korkeudella

Kysymys 7.4 Onko alttarin edessä riittävästi vapaata tilaa liikkua pyörätuolilla?
Pyörätuolin kääntämiseen tarvitaan ympyrä, jonka halkaisija on vähintään 1,5 m.

8. Sakasti

Kysymys 8.1.2 Onko sakastin ulkokulkureitti opastettu?
Opasteiden tulee sijaita kulkureitin sivussa siten, että ne ovat kuitenkin luettavissa läheltä. Jalankulkijoille tarkoitettujen opasteiden tekstien tulee sijaita 1,4-1,6 metrin korkeudella, joka on seisovan aikuisen silmien korkeus.

Kysymykset 3.2.4 ja 3.4. ja 8.1.4. Onko kulkureitillä jyrkkä mäki?
Kulkuväylien tulee olla riittävän loivia, jotta ne ovat käytettävissä myös apuvälineiden kanssa tai muuten huonosti liikkuville. Jyrkän mäen pituuskaltevuus on yli 8 % (1:12,5), jolloin sen nousu on vaikeaa pyörätuolilla tai lastenvaunuilla.

Jyrkkä mäki kulkureitillä.
Jyrkkä mäki kulkureitillä. Kuva: Toivo Enqvist

Kysymys 8.1.5: Onko sakastin ulkokulkureitillä liikkumista ohjaavaa pintamateriaalia (esim. materiaaliero tai opaslaatat)?
Yhtenäinen kolmen noppakiven levyinen ohjaava raita toimii hyvin ohjaavana materiaalina. Ohjaavana materiaalina voidaan ulkona katetulla ja/tai lämmitetyllä alueella käyttää ohjaavia suuntalaattoja tai muuta päällysteestä selkeästi tummuus- ja tuntokontrastilla erottuvaa materiaalia (kontrasti = näkemisen yhteydessä kontrastilla tarkoitetaan eri pintojen tummuuseroja, joista muodostuu näköhavainto).

Suuntalaattoja, jotka ohjaavat näkövammaista henkilöä
Suuntalaattoja, jotka ohjaavat näkövammaista henkilöä Kampin ostoskeskuksen ympäristössä. Lähde: Helsinki kaikille -projekti, kuva: Anna Ruskovaara

Kysymys 8.1.6.2 Onko portaissa käsijohteet?
Ohje: Käsijohteita tulee olla portaiden yhteydessä molemmilla puolilla mieluimmin kahdella eri korkeudella, joista ylempi on 900 mm:n ja alempi 700 mm:n korkeudella.

Kysymys 8.1.6.3 Onko porrasaskelmissa kontrastimerkinnät?
Ohje: Kontrastimerkinnöillä tarkoitetaan askelmien etureunassa olevaa, tummuudeltaan portaan pinnasta erottuvaa raitamerkintää.

Luiska

Kysymykset 3.2.6. ja 3.7 ja 4.4. ja 5.4. ja 5.8.5. ja 6.6. ja 7.3. ja 7.6 ja 8.1.7. ja 8.1.11 Onko luiska?
Luiska saa olla yhtenäisenä enintään 6 metrin pituinen ilman välitasannetta. Luiska on kulkuväylän osa ja johtaa tasanteelta tasanteelle. Luiskan on oltava helposti havaittava, suora, pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton.

Luiska
Luiska. Kuvan omistaja: Esteetön rakennus ja ympäristö. https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BEA70FE2A-FF14-4FC8-96B6-AE6B32F89BB7%7D/144306

Kysymykset 3.2.6.1. ja 3.7.1 ja 4.4.1. ja 5.2.2. ja 5.4.1. ja 5.8.5.1. ja 6.6.1. ja 7.3.1. ja 7.6.1. ja 8.1.7.1. ja 8.1.11.1 Mikä on luiskan jyrkkyys?
Loivan luiskan jyrkkyys on korkeintaan 5 % (1:20). Jos kaltevuus on tätä suurempi, on kyseessä jyrkkä luiska ja luiskalla pitää silloin olla välitasanteita. Jyrkkä luiska tekee pyörätuolilla liikkumisesta raskasta.

Loiva ja jyrkkä luiska
Vasemmalla riittävän loiva luiska ja oikealla liian jyrkkä luiska. Loivan luiskan kaltevuus on korkeintaan 5 % (1:20). Lähde: Esteettömiä ratkaisuja, Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu, kuva: Jyrki Heinonen.

Kysymykset 3.2.6.2. ja 3.7.2 ja 4.4.2. ja 5.2.2.2. ja 5.4.2. ja 5.8.5.2. ja 6.6.2. ja 7.3.2 ja 7.6.2. ja 8.1.7.2 ja 8.1.11.2 Onko luiskan yhteydessä käsijohteet?
Käsijohteita tulee olla luiskan yhteydessä molemmilla puolilla mieluimmin kahdella eri korkeudella, joista ylempi on 0,9 m:n ja alempi 0,7 m:n korkeudella

Kysymys 8.1.8: Onko sakastin sisäänkäynti selkeästi erottuva?

Sisäänkäyntiä voi olla hankala hahmottaa kadun varrelta. Hyviä ratkaisuja on oven sijoittaminen syvennykseen ja sisäänkäynnin yläpuolinen katos, joka myös suojaa sateelta. Sisäänkäynnin hahmottamista voidaan helpottaa myös korostamalla sitä valaistuksen avulla.

Sisäänkäynti, jossa on katos
Katos helpottaa sisäänkäynnin havaitsemista. Kuvan omistaja: Arkkitehtitoimisto L&M Sievänen Oy Kuvan lähde: Esteetön rakennus ja ympäristö -suunnitteluopas

Kysymys 8.1.10.2 Onko portaissa käsijohteet?

Ohje: Käsijohteita tulee olla portaiden yhteydessä molemmilla puolilla mieluimmin kahdella eri korkeudella, joista ylempi on 900 mm:n ja alempi 700 mm:n korkeudella.

Kysymys 8.1.10.3 Onko porrasaskelmissa kontrastimerkinnät?

Ohje: Kontrastimerkinnöillä tarkoitetaan askelmien etureunassa olevaa, tummuudeltaan portaan pinnasta erottuvaa raitamerkintää.

Kysymys 8.1.12: Onko sakastin sisäänkäyntioven ulkopuolella riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa?

Ulko-oven edessä tulee olla tasanne, jolla mahtuu kääntymään ulkokäyttöön tarkoitetulla pyörätuolilla sekä avaamaan ja sulkemaan oven pyörätuolissa istuen (vähintään 1,5 m x 1,5 m).

Kysymys 8.1.13: Erottuvatko sakastin sisäänkäynnin yhteydessä olevat ovet selkeästi seinästä?

Sisäänkäyntiovea voi olla hankalaa löytää sileästä julkisivusta, jossa ovi on seinän tasossa. Kokonaan lasisesta julkisivusta oven hahmottaminen on erittäin hankalaa. Hahmottamista voidaan helpottaa merkitsemällä ovi kontrastivärillä (ympäröivää seinäpintaa tummempi tai vaaleampi ovi tai ovenkarmi).

Sisäänkäynti, joka erottuu selkeästi muusta seinästä, sijaitsee katoksessa ja on valaistu
Riistavuoren palvelukeskuksen sisäänkäynti, joka erottuu selkeästi muusta seinästä, sijaitsee katoksessa ja on valaistu. Ovi on automaattisesti avautuva liukuovi ja kalusteet on sijoitettu kulkuväylän ulkopuolelle.

Lasiovet

Kysymykset 4.8. ja 5.3.3 ja 5.7. ja 8.1.1.4. Onko mahdollisissa lasiovissa kontrastimerkinnät?

Ikkunat, lasiseinät ja lasiovet, joihin on vaara törmätä, on merkittävä siten, että ne havaitaan helposti. Lasiovet jaetaan puitteilla tai varustetaan selkeästi erottuvin huomiomerkinnöin. Pysyvän huomiomerkinnän sopiva sijoituskorkeus on sekä noin 1,0m että 1,4-1.6m. Yleisön käyttöön tarkoitettujen tilojen kulkuväylien ovissa katsotaan olevan törmäysvaara, kun lasipinnan korkeus lattiasta on vähemmän kuin 1,5m.

Ovien kontrastimerkinnät
Ovien suojaus ja havaittavuuden huomioonottaminen. Lähde: https://www.ym.fi/download/Esteeton_rakennus_ja_ymparisto/ea70fe2a-ff14-4fc8-96b6-ae6b32f89bb7/144306

8.1.17.1: Jos on tuulikaappi, niin onko se riittävän tilava esim. pyörätuolille?

Tuulikaappi mitoitetaan riittävän väljäksi myös lastenvaunujen ja apuvälineiden käyttöä ajatellen. Tilavan tuulikaapin yhteyteen voidaan sijoittaa kuraeteinen eli vesipiste ja lattiakaivo esimerkiksi lastenvaunujen tai pyörätuolin renkaiden pesemiseksi. Mikäli ovet ovat automaattisia liukuovia tai kääntöovet aukeavat tuulikaapista poispäin, syvyydeksi riittää 1,4 m ja leveydeksi 1,4 m. Yleensä ovet aukeavat poistumissuuntaan, jolloin sisempi ovi aukeaa tuulikaappiin. Tässä tapauksessa tarvitaan syvyydeksi 2,3 m, jotta pyörätuolille jää vapaata liikkumis- ja kääntymistilaa silloinkin, kun ovi aukeaa tuulikaappiin päin.