Uimaranta

1. Esteettömät autopaikat

Esteettömät autopaikat tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle sisäänkäyntiä. Etäisyys esteettömältä autopaikalta sisäänkäynnille tulee olla enintään 10 m.

Liikkumisesteisten henkilöiden käyttöön varatut esteettömät autopaikat tulee sijoittaa sisäänkäyntien, asiointikohteiden ja hissien lähelle siten, että kulkuväylä näihin on esteetön ja mahdollisimman lyhyt. Paras sijainti on katoksen alla, enintään 10 metrin etäisyydellä sisäänkäynnistä. Kun autopaikat ovat samassa tasossa sisäänkäynnin kanssa, vältytään niiltä johtavilta reiteiltä luiskilta ja portailta. Myös muilta autopaikoilta järjestetään turvallinen kulkuyhteys sisäänkäynnille.

Esteettömät autopaikat tulee merkitä kansainvälisellä pyörätuolisymbolilla näkyvälle korkeudelle. Autopaikat voi lisäksi maalata suuressa koossa pysäköintipaikan päällysteeseen. ISA-tunnus on standardoitu kansainvälinen esteettömyyssymboli (kuvassa pysäköintipaikan pohjassa ja seinässä kylttinä). Huomioitavaa on autopaikan riittävä leveys (väh. 3,6 m) ja pituus (väh. 5 m). Paikan pinnan on oltava kova, tasainen ja luistamaton. Kadun varteen sijoitetun esteettömän autopaikan suositeltu vähimmäispituus on 6,5 m, jolloin auton mitan lisäksi otetaan huomioon pyörätuolin käytön edellyttämä tilantarve.

Esteetön autopaikka katoksessa.
Esteettömät pysäköintipaikat on sijoitettu katokseen. Pysäköintipaikan leveys on 3,6 m (Mäkelänrinteen uintikeskus). Esteettömiä ratkaisuja, Helsinki kaikille -projekti, Invalidiliitto, kuva: Jyrki Heinonen
Esteettömien autopaikkojen mitoitus ja merkintäohje
Esteettömien autopaikkojen mitoitus ja merkintäohje Esteetön rakennus ja ympäristö –ohjeistuksesta (https://www.ym.fi/download/Esteeton_rakennus_ja_ymparisto/ea70fe2a-ff14-4fc8-96b6-ae6b32f89bb7/144306)

Kysymys 1.1 Montako esteetöntä autopaikkaa on?
Esteettömät autopaikat merkitään kansainvälisellä pyörätuolisymbolilla kiinnitetään seinään tai pylvääseen pysäköintipaikan kohdalle ja lisäksi maalataan suuressa koossa pysäköintipaikan päällysteeseen.

Kysymys 1.3 Mikä on esteettömän autopaikan pysäköintiruudun koko?
Esteettömän autopaikan leveys pitäisi olla vähintään 3,6 m ja pituus vähintään 5 m.

2. Saattoliikenne

Saattoliikenteen pysähtymispaikalla tarkoitetaan pääsisäänkäynnin tai vaihtoehtoisen sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä (etäisyys enintään 5 m) olevaa liikennealuetta, johon esim. taksien on mahdollista pysähtyä hetkeksi tuomaan tai noutamaan asiakkaita (Esteettömyysopas, Invalidiliitto).

Esteettömän sisäänkäynnin eteen on hyvä päästä ajamaan autolla. Saattoliikenteen on voitava pysähtyä sisäänkäynnin läheisyydessä pysäköintimaksua suorittamatta.

Saattoliikenteen, kuten taksien ja tilausliikenteen, pysähtymispaikka sijoitetaan mahdollisimman lähelle sisäänkäyntiä. Paras sijainti on sisäänkäyntikatoksen alla. Vapaan korkeuden vähimmäismitoituksena, esimerkiksi ajoväylään liittyvän sisäänkäyntikatoksen alla, voidaan käyttää pikkubussin tai esteettömän taksin tarvitsemaa vapaata korkeutta 3 m. Mikäli rakennukseen saapuu käyttötarkoituksesta johtuen ryhmäkuljetuksia, myös linja-auton pääsy katoksen alle tai sisäänkäynnin välittömään läheisyyteen on suositeltavaa. Huoltoliikenteen reitit suunnitellaan siten, että autojen ei tarvitse peruuttaa piha-alueilla. Linja-autoille varataan turvalliset jättö- ja kääntöpaikat.

Maunulan terveysaseman saattoliikenteen pysähtymispaikka
Maunulan terveysaseman saattoliikenteen pysähtymispaikka, mikä sijaitsee lähellä sisäänkäyntiä ja se on merkitty saattoliikenteen liikennemerkillä. Lähde: Helsinki kaikille -projekti, kuva: Anni Tirri

Kysymys 2.2 Pääseekö saattoliikenteen pysähtymispaikalta siirtymään jalkakäytävälle ja sisäänkäynnille sujuvasti?
Saattoliikenteen kohdalla ei saa olla korkeaa reunatukea, joka estää siirtymisen ajoradalta jalkakäytävälle

3. Kulkureitti ulkoliikuntapaikkaan

Kulkureitti ulkoliikuntapaikkaan tarkoittaa opastettua kulkureittiä esteettömiltä autopaikoilta tai saattoliikenteen pysähtymispaikalta perille. Jos opastusta ei ole, kysymyksiin vastataan käyttäen lähtöpisteenä saattoliikenteen lähintä pysähtymispaikkaa.

Kysymys 3.1 Onko kulkureitti kova, tasainen ja riittävän leveä (vähintään 1,5 m)?
Kulkureittien tulee olla kovia, tasaisia. Leveyttä reitillä tulee olla vähintään 1,5 m, jotta pyörätuolia käyttävällä henkilöllä on riittävästi tilaa kääntyä ympäri.

Kysymys 3.2 Onko kulkureitti ulkoliikuntapaikalle opastettu?
Opasteiden tulee sijaita kulkureitin sivussa siten, että ne ovat kuitenkin luettavissa läheltä. Jalankulkijoille tarkoitettujen opasteiden tekstien tulee sijaita 1,4?1,6 metrin korkeudella.

Kysymykset 3.2.4 ja 3.4. ja 8.1.4. Onko kulkureitillä jyrkkä mäki?
Kulkuväylien tulee olla riittävän loivia, jotta ne ovat käytettävissä myös apuvälineiden kanssa tai muuten huonosti liikkuville. Jyrkän mäen pituuskaltevuus on yli 8 % (1:12,5), jolloin sen nousu on vaikeaa pyörätuolilla tai lastenvaunuilla.

Jyrkkä mäki kulkureitillä.
Jyrkkä mäki kulkureitillä. Kuva: Toivo Enqvist

Portaat

Kysymys 3.2.5.2. ja 3.6.2. ja 4.3.2. ja 5.3.2 ja 5.8.4.2. ja 6.5.2. ja 7.2.2. ja 7.5.2. ja 10.5.2. Onko portaissa käsijohteet?
Käsijohteita tulee olla portaiden yhteydessä molemmilla puolilla mieluimmin kahdella eri korkeudella, joista ylempi on 0,9 m:n ja alempi 0,7 m:n korkeudella.

Kysymys 3.2.5.3. ja 3.6.3. ja 4.3.3. ja 5.3.3 ja 5.8.4.3. ja 6.5.3. ja 7.2.3. ja 7.5.3. ja 10.5.3. Onko porrasaskelmissa kontrastimerkinnät?
Kontrastimerkinnöillä tarkoitetaan askelmien etureunassa olevaa, tummuudeltaan portaan pinnasta erottuvaa raitamerkintää.

Luiska

Kysymykset 3.2.6. ja 3.7 ja 4.4. ja 5.4. ja 5.8.5. ja 6.6. ja 7.3. ja 7.6 ja 8.1.7. ja 8.1.11 Onko luiska?
Luiska saa olla yhtenäisenä enintään 6 metrin pituinen ilman välitasannetta. Luiska on kulkuväylän osa ja johtaa tasanteelta tasanteelle. Luiskan on oltava helposti havaittava, suora, pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton.

Luiska
Luiska. Kuvan omistaja: Esteetön rakennus ja ympäristö. https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BEA70FE2A-FF14-4FC8-96B6-AE6B32F89BB7%7D/144306

Kysymykset 3.2.6.1. ja 3.7.1 ja 4.4.1. ja 5.2.2. ja 5.4.1. ja 5.8.5.1. ja 6.6.1. ja 7.3.1. ja 7.6.1. ja 8.1.7.1. ja 8.1.11.1 Mikä on luiskan jyrkkyys?
Loivan luiskan jyrkkyys on korkeintaan 5 % (1:20). Jos kaltevuus on tätä suurempi, on kyseessä jyrkkä luiska ja luiskalla pitää silloin olla välitasanteita. Jyrkkä luiska tekee pyörätuolilla liikkumisesta raskasta.

Loiva ja jyrkkä luiska
Vasemmalla riittävän loiva luiska ja oikealla liian jyrkkä luiska. Loivan luiskan kaltevuus on korkeintaan 5 % (1:20). Lähde: Esteettömiä ratkaisuja, Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu, kuva: Jyrki Heinonen.

Kysymykset 3.2.6.2. ja 3.7.2 ja 4.4.2. ja 5.2.2.2. ja 5.4.2. ja 5.8.5.2. ja 6.6.2. ja 7.3.2 ja 7.6.2. ja 8.1.7.2 ja 8.1.11.2 Onko luiskan yhteydessä käsijohteet?
Käsijohteita tulee olla luiskan yhteydessä molemmilla puolilla mieluimmin kahdella eri korkeudella, joista ylempi on 0,9 m:n ja alempi 0,7 m:n korkeudella

5. Ulkoliikuntapaikka – Uimaranta

Luiska

Kysymykset 3.2.6. ja 3.7 ja 4.4. ja 5.4. ja 5.8.5. ja 6.6. ja 7.3. ja 7.6 ja 8.1.7. ja 8.1.11 Onko luiska?
Luiska saa olla yhtenäisenä enintään 6 metrin pituinen ilman välitasannetta. Luiska on kulkuväylän osa ja johtaa tasanteelta tasanteelle. Luiskan on oltava helposti havaittava, suora, pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton.

Luiska
Luiska. Kuvan omistaja: Esteetön rakennus ja ympäristö. https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BEA70FE2A-FF14-4FC8-96B6-AE6B32F89BB7%7D/144306

Kysymykset 3.2.6.1. ja 3.7.1 ja 4.4.1. ja 5.2.2. ja 5.4.1. ja 5.8.5.1. ja 6.6.1. ja 7.3.1. ja 7.6.1. ja 8.1.7.1. ja 8.1.11.1 Mikä on luiskan jyrkkyys?
Loivan luiskan jyrkkyys on korkeintaan 5 % (1:20). Jos kaltevuus on tätä suurempi, on kyseessä jyrkkä luiska ja luiskalla pitää silloin olla välitasanteita. Jyrkkä luiska tekee pyörätuolilla liikkumisesta raskasta.

Loiva ja jyrkkä luiska
Vasemmalla riittävän loiva luiska ja oikealla liian jyrkkä luiska. Loivan luiskan kaltevuus on korkeintaan 5 % (1:20). Lähde: Esteettömiä ratkaisuja, Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu, kuva: Jyrki Heinonen.

Kysymykset 3.2.6.2. ja 3.7.2 ja 4.4.2. ja 5.2.2.2. ja 5.4.2. ja 5.8.5.2. ja 6.6.2. ja 7.3.2 ja 7.6.2. ja 8.1.7.2 ja 8.1.11.2 Onko luiskan yhteydessä käsijohteet?
Käsijohteita tulee olla luiskan yhteydessä molemmilla puolilla mieluimmin kahdella eri korkeudella, joista ylempi on 0,9 m:n ja alempi 0,7 m:n korkeudella

Kysymys 5.3.4.1. Onko saatavissa myös tunnusteltava kohokartta?
Kohokartta on tunnusteltava kartta, jossa on käytetty pistekirjoitusta, kohotekstiä ja kohosymboleja sekä tunnusteltavia materiaali- ja pintaeroja.

Kysymys 5.3.3. Onko opastaulu asetettu siten, että sitä pääsee katsomaan läheltä?
Opastaulun edessä ei ole kalusteita tms., jotta sitä pääsee katsomaan läheltä. Läheltä katsottava opaste on sijoitettu silmän korkeudelle (1,4-1,6 m).

Kysymys 5.5.3 Onko ulkosuihkun alue tilava, vähintään 1,3 x 1,3 metriä?
Esteettömän suihkupaikan leveys on tavallista suihkupaikkaa suurempi, esteettömän suihkupaikan leveys on vähintään 1,3 m.

Esteetön WC

Kysymys 5.8 Onko uimarannalla esteetön wc?

Kysymys 5.8.3 Mihin esteettömän wc:n opaste on sijoitettu? 
Wc:n opasteessa on mies-/nais-/pyörätuolisymboli. Selkeä paikka wc:n opasteelle on oven vieressä, sen aukeamispuolella.

Portaat

Kysymys 3.2.5.2. ja 3.6.2. ja 4.3.2. ja 5.3.2 ja 5.8.4.2. ja 6.5.2. ja 7.2.2. ja 7.5.2. ja 10.5.2. Onko portaissa käsijohteet?
Käsijohteita tulee olla portaiden yhteydessä molemmilla puolilla mieluimmin kahdella eri korkeudella, joista ylempi on 0,9 m:n ja alempi 0,7 m:n korkeudella.

Kysymys 3.2.5.3. ja 3.6.3. ja 4.3.3. ja 5.3.3 ja 5.8.4.3. ja 6.5.3. ja 7.2.3. ja 7.5.3. ja 10.5.3. Onko porrasaskelmissa kontrastimerkinnät?
Kontrastimerkinnöillä tarkoitetaan askelmien etureunassa olevaa, tummuudeltaan portaan pinnasta erottuvaa raitamerkintää.

Luiska

Kysymykset 3.2.6. ja 3.7 ja 4.4. ja 5.4. ja 5.8.5. ja 6.6. ja 7.3. ja 7.6 ja 8.1.7. ja 8.1.11 Onko luiska?
Luiska saa olla yhtenäisenä enintään 6 metrin pituinen ilman välitasannetta. Luiska on kulkuväylän osa ja johtaa tasanteelta tasanteelle. Luiskan on oltava helposti havaittava, suora, pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton.

Luiska
Luiska. Kuvan omistaja: Esteetön rakennus ja ympäristö. https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BEA70FE2A-FF14-4FC8-96B6-AE6B32F89BB7%7D/144306

Kysymykset 3.2.6.1. ja 3.7.1 ja 4.4.1. ja 5.2.2. ja 5.4.1. ja 5.8.5.1. ja 6.6.1. ja 7.3.1. ja 7.6.1. ja 8.1.7.1. ja 8.1.11.1 Mikä on luiskan jyrkkyys?
Loivan luiskan jyrkkyys on korkeintaan 5 % (1:20). Jos kaltevuus on tätä suurempi, on kyseessä jyrkkä luiska ja luiskalla pitää silloin olla välitasanteita. Jyrkkä luiska tekee pyörätuolilla liikkumisesta raskasta.

Loiva ja jyrkkä luiska
Vasemmalla riittävän loiva luiska ja oikealla liian jyrkkä luiska. Loivan luiskan kaltevuus on korkeintaan 5 % (1:20). Lähde: Esteettömiä ratkaisuja, Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu, kuva: Jyrki Heinonen.

Kysymykset 3.2.6.2. ja 3.7.2 ja 4.4.2. ja 5.2.2.2. ja 5.4.2. ja 5.8.5.2. ja 6.6.2. ja 7.3.2 ja 7.6.2. ja 8.1.7.2 ja 8.1.11.2 Onko luiskan yhteydessä käsijohteet?
Käsijohteita tulee olla luiskan yhteydessä molemmilla puolilla mieluimmin kahdella eri korkeudella, joista ylempi on 0,9 m:n ja alempi 0,7 m:n korkeudella

Esteetön wc

Kysymykset 5.8 ja 7.10. ja 7.18. ja 8.1.10. ja 9.9. Onko esteetöntä wc:tä?
Esteetön wc merkitään kansainvälisellä pyörätuolisymbolilla ja kirjaimilla wc tai lisäksi naisten- ja/tai miestentilaa osoittavalla symbolilla. Wc:n koho-opasteessa mies-/nais-/pyörätuolisymboli on kohokuvana ja teksti koho- tai pistekirjoituksella. Kuvasymbolin/tekstin ja taustan välillä on riittävä tummuusero.

Kansainvälinen pyörätuolitunnus
Kansainvälinen pyörätuolitunnus

Kysymykset 5.8.2 ja 7.10.1. ja 7.18.1. ja 8.1.10.1. ja 9.9.1. Mihin wc:n opaste on sijoitettu?
Selkeä paikka wc:n opasteelle on oven vieressä, sen aukeamispuolella. Esteettömät wc-tilat on merkittävä liikkumisesteisen tunnuksella. Tunnuksena käytetään kansainvälistä pyörätuolitunnusta, jossa on selkeä tummuusero ja joka on myös tuntoaistilla havaittava.

Kysymykset 5.8.2.1 ja 7.1.1. ja 7.18.1. ja 8.1.10.1.1. ja 9.9.1.1. Onko wc:n opaste koho-opaste?
Koho-opasteet eli kohokuvat ja pistekirjoitustekstit sijoitetaan visuaalisen opasteen alapuolelle, 1,3–1,4 m korkeudelle. Esteettömän wc:n koho-opasteessa symboli on kohokuvana ja teksti pistekirjoituksella. Kuvasymbolin ja taustan välillä on riittävä tummuusero.

Kysymykset 5.8.3 ja 7.10.1.1. ja 7.15.2. ja 8.1.10.2. ja 9.9.2. Onko esteettömässä wc:ssä riittävästi vapaata tilaa toimia apuvälineiden kanssa?
Esteettömässä wc-tilassa tulee olla vapaata tilaa pyörätuolin kääntymiseen tarvittava halkaisijaltaan 1,5 m suuruinen ympyrä. Vapaalla tilalla tarkoitetaan kiinteistä kalusteista vapaata tilaa 2 m:n korkeuteen saakka. Mitoituksessa on tämän lisäksi otettava huomioon kalusteiden yhteydessä tarvittava toimintavyöhyke itse kalusteen tarvitseman tilan ympärillä. Wc-istuimen vieressä tulee olla 80 cm vapaata tilaa. Wc-istuimelle siirtymistä helpotetaan tukitankojen avulla. Wc-istuimen molemmilla puolilla tarvitaan ylös kääntyvät käsituet.

Esteetön WC
WC, jossa kontrastierot, korkeussäädettävä wc istuin, käsinojat ja kaiteet. Kuvalähde: https://www.ym.fi/download/Esteeton_rakennus_ja_ymparisto/ea70fe2a-ff14-4fc8-96b6-ae6b32f89bb7/144306

Kysymykset 5.8.4 ja 7.10.3. ja 7.18.3. ja 8.1.10.3. ja 9.9.3. Onko wc:n oven kulkuaukon riittävän leveä?
Esteettömän wc-tilan oven kulkuaukon vapaa leveys on vähintään 85 cm. Oviaukon leveyden lisäksi tulee ottaa huomioon kääntymiseen tarvittava tila wc:n ulkopuolella.


Kysymykset 5.8.5 ja 5.8.10. ja 7.10.4. ja 7.18.4. ja 8.1.10.4. ja 9.9.4. Onko ovi helppo avata ja sulkea?
Oven sisäpuolella pitää olla saranapuolella vaakasuuntainen lankavedin 0,8 m:n korkeudelle lattiasta, jotta oven voi vetää pyörätuolissa istuen perässään kiinni. Ovessa ei tule olla sulkijaa tai ovipumppua. Lukkoa on voitava käyttää yhdellä kädellä. Helppokäyttöisessä lukkomallissa on ylöspäin käännettävä salpa.

Lankavedin
Vaakasuuntainen lankavedin. Kuvalähde: https://www.ym.fi/download/Esteeton_rakennus_ja_ymparisto/ea70fe2a-ff14-4fc8-96b6-ae6b32f89bb7/144306

Kysymykset 5.8.7 ja 5.8.13 ja ja 7.10.6. ja 7.18.6. ja 8.1.10.6. ja 9.9.6. Onko wc-tilan kalusteiden ja seinien välillä tummuusero?
Oven tai sen karmin tulee muodostaa selvä tummuusero ympäröivän seinän kanssa, jotta myös heikkonäköinen erottaa oven. Myös wc:n sisällä tulee käyttää tummuuseroa kalusteiden ja taustan sekä seinän ja lattian värin välillä.

WC kontrastit
WC-tilan tummuusero. Kuvalähde: https://www.ym.fi/download/Esteeton_rakennus_ja_ymparisto/ea70fe2a-ff14-4fc8-96b6-ae6b32f89bb7/144306

Kysymykset 5.8.8 ja 7.10.7 ja 7.18.7. ja 8.1.10.7. ja 9.9.7. Ulottuuko wc:n hälytysjärjestelmään sekä wc-istuimelta että lattialta käsin?
Esteettömässä wc-tilassa on voitava hälyttää apua sekä wc-istuimelta että lattialta.

6. Uimarannan miesten/naisten pukutila ja pesutila

Kysymys 6.4 Mihin miesten/naisten pukutilan opaste on sijoitettu?
Pukutilan opasteessa on henkari- ja mies-/naissymboli. Selkeä paikka opasteelle on oven vieressä, sen aukeamispuolella.

Portaat

Kysymys 3.2.5.2. ja 3.6.2. ja 4.3.2. ja 5.3.2 ja 5.8.4.2. ja 6.5.2. ja 7.2.2. ja 7.5.2. ja 10.5.2. Onko portaissa käsijohteet?
Käsijohteita tulee olla portaiden yhteydessä molemmilla puolilla mieluimmin kahdella eri korkeudella, joista ylempi on 0,9 m:n ja alempi 0,7 m:n korkeudella.

Kysymys 3.2.5.3. ja 3.6.3. ja 4.3.3. ja 5.3.3 ja 5.8.4.3. ja 6.5.3. ja 7.2.3. ja 7.5.3. ja 10.5.3. Onko porrasaskelmissa kontrastimerkinnät?
Kontrastimerkinnöillä tarkoitetaan askelmien etureunassa olevaa, tummuudeltaan portaan pinnasta erottuvaa raitamerkintää.

Luiska

Kysymykset 3.2.6. ja 3.7 ja 4.4. ja 5.4. ja 5.8.5. ja 6.6. ja 7.3. ja 7.6 ja 8.1.7. ja 8.1.11 Onko luiska?
Luiska saa olla yhtenäisenä enintään 6 metrin pituinen ilman välitasannetta. Luiska on kulkuväylän osa ja johtaa tasanteelta tasanteelle. Luiskan on oltava helposti havaittava, suora, pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton.

Luiska
Luiska. Kuvan omistaja: Esteetön rakennus ja ympäristö. https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BEA70FE2A-FF14-4FC8-96B6-AE6B32F89BB7%7D/144306

Kysymykset 3.2.6.1. ja 3.7.1 ja 4.4.1. ja 5.2.2. ja 5.4.1. ja 5.8.5.1. ja 6.6.1. ja 7.3.1. ja 7.6.1. ja 8.1.7.1. ja 8.1.11.1 Mikä on luiskan jyrkkyys?
Loivan luiskan jyrkkyys on korkeintaan 5 % (1:20). Jos kaltevuus on tätä suurempi, on kyseessä jyrkkä luiska ja luiskalla pitää silloin olla välitasanteita. Jyrkkä luiska tekee pyörätuolilla liikkumisesta raskasta.

Loiva ja jyrkkä luiska
Vasemmalla riittävän loiva luiska ja oikealla liian jyrkkä luiska. Loivan luiskan kaltevuus on korkeintaan 5 % (1:20). Lähde: Esteettömiä ratkaisuja, Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu, kuva: Jyrki Heinonen.

Kysymykset 3.2.6.2. ja 3.7.2 ja 4.4.2. ja 5.2.2.2. ja 5.4.2. ja 5.8.5.2. ja 6.6.2. ja 7.3.2 ja 7.6.2. ja 8.1.7.2 ja 8.1.11.2 Onko luiskan yhteydessä käsijohteet?
Käsijohteita tulee olla luiskan yhteydessä molemmilla puolilla mieluimmin kahdella eri korkeudella, joista ylempi on 0,9 m:n ja alempi 0,7 m:n korkeudella

Pukutila

Kysymykset 6.7 ja 7.7 Onko sisäänkäyntioven ulkopuolella riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa?
Ulko-oven edessä tulee olla tasanne, jolla mahtuu kääntymään ulkokäyttöön tarkoitetulla pyörätuolilla sekä avaamaan ja sulkemaan oven pyörätuolissa istuen (vähintään 1,5 m x 1,5 m).

Kysymykset 6.8 ja 7.8. Erottuko sisäänkäyntiovi selkeästi seinästä (riittävä tummuusero oven ja seinän välillä)?
Sisäänkäyntiovea voi olla hankalaa löytää sileästä julkisivusta, jossa ovi on seinän tasossa. Kokonaan lasisesta julkisivusta oven hahmottaminen on erittäin hankalaa. Hahmottamista voidaan helpottaa merkitsemällä ovi kontrastivärillä.

Kysymykset 6.12. 6.19.4. ja 7.12. ja 7.19.4. ja 7.22. Helpottavatko kontrastit ja valaistus tilan hahmottamista?
Esim. oven karmit erottuvat tummempina seinäpinnoista, opasteiden ja seinäpinnan välillä on riittävä tummuuskontrasti. Pukukaapit erottuvat lattiasta.

Kysymykset 6.13. ja 6.19.5 ja 7.13. ja 7.19.5. Onko tilassa yleensä ottaen riittävästi tilaa toimia pyörätuolin ja avustajan kanssa?
Tilassa pitäisi olla tilaa liikkua pyörätuolin kanssa ja paikka, johon voi jättää oman pyörätuloin kun vaihdetaanpyörätuolia. Myös avustamiseen tarvitaan tilaa. Esteetön tila on kooltaan vähintään 2,1 m x 2,1 m ja tiloissa on mahdollista kääntyä pyörätuolilla ympäri, vapaa tila vähintään 1,5 m.

Kysymykset 6.15.1 ja 7.15.1. Onko pukukaappien numerointi selkeästi luettavissa?
Hyvä numerointi on suurikokoinen ja numero erottuu tummuuskontrastiltaan kaapin ovesta.

Kysymykset 6.15.1.1 ja 7.15.1.1. Ovatko pukukaappien ovien numerot käsin tunnusteltavissa?
Numerot ovat käsin tunnusteltavissa, jos ne ovat koho- tai pistekirjoitusnumeroita.

Kysymykset 6.16. ja 7.16. Onko kalusteiden ja varusteiden sijoittelussa huomioitu esteetön käyttö?
Pistorasioita tulee sijoittaa myös alemmas (0,4-1,1 m korkeudelle), jotta hiustenkuivaajan tms. käyttö on mahdollista myös pyörätuolin käyttäjille. Peilien alareuna on riittävän alhaalla, kuitenkin vähintään 30 cm korkeudella lattiasta. Esteettömän pukutilan pukukaappien edessä ei saa olla penkkiä, jotta kaapin hyllyyn ja koukkuihin ulottuu paremmin. Osan koukuista tulee sijaita riittävän alhaalla (1,2 m korkeudella). On hyvä, jos kaapeissa on myös kiinteitä koukkuja, sillä tangossa liikkuvaan koukkuun on hankala ripustaa vaatteita.

Pesutila

Kysymys 6.19.1. ja 7.19.1. Mihin pesutilan opaste on sijoitettu?
Pesutilan opasteessa on suihku- ja tarvittaessa mies-/naissymboli. Selkeä paikka opasteelle on oven vieressä, sen aukeamispuolella.

Kysymys 6.19.1.1 ja 7.19.1.1. Onko pesutilan opaste koho-opaste?
Pesutilan koho-opasteessa suihku- ja tarvittaessa mies-/naissymboli on kohokuvana ja teksti koho- tai pistekirjoituksella. Kuvasymbolin/tekstin ja taustan välillä on riittävä tummuuskontrasti.

Kysymykset 6.12. 6.19.4. ja 7.12. ja 7.19.4. ja 7.22. Helpottavatko kontrastit ja valaistus tilan hahmottamista?
Esim. oven karmit erottuvat tummempina seinäpinnoista, opasteiden ja seinäpinnan välillä on riittävä tummuuskontrasti. Pukukaapit erottuvat lattiasta.

Kysymykset 6.13. ja 6.19.5 ja 7.13. ja 7.19.5. Onko tilassa yleensä ottaen riittävästi tilaa toimia pyörätuolin ja avustajan kanssa?
Tilassa pitäisi olla tilaa liikkua pyörätuolin kanssa ja paikka, johon voi jättää oman pyörätuloin kun vaihdetaanpyörätuolia. Myös avustamiseen tarvitaan tilaa. Esteetön tila on kooltaan vähintään 2,1 m x 2,1 m ja tiloissa on mahdollista kääntyä pyörätuolilla ympäri, vapaa tila vähintään 1,5 m.

Kysymykset 6.19.6 ja 7.19.6. Onko varusteiden sijoittelussa huomioitu esteetön käyttö?
Varusteilla tarkoitetaan mm. pesuainehyllyjä, lokerikkoja ja pyyhenaulakoita. Pesuainehyllyjä ja lokerikkoja on hyvä olla eri korkeuksilla. Pyyhekoukkuja on sijoitettu 1,6-1,8 m korkeudelle sekä alemmas 1,1-1,4 m korkeudelle lapsia, lyhytkasvuisia henkilöitä ja pyörätuolinkäyttäjiä varten.

Kysymykset 6.19.7. ja 7.19.7. Onko pesutilassa esteetön, tilavampi suihkupaikka?
Esteettömän suihkupaikan leveys on tavallista suihkupaikkaa suurempi, esteettömän suihkupaikan leveys on vähintään 1,3 m.

Kysymykset 6.19.7.2. ja 7.19.7.2. Onko tilavamman suihkupaikan yhteydessä istuin?
Istuin voi olla kiinteä, esim. seinään kiinnitetty taittoistuin tai liikuteltava istuin.

7. Uimarannan sauna

Saunatilan opasteet

Kysymys 7.4 Mihin saunatilan opaste on sijoitettu? 
Saunan opasteessa on kiuas- ja ihmis-/pyörätuolisymboli. Selkeä paikka opasteelle on oven vieressä, sen aukeamispuolella.

Kysymys 7.4.1 Onko saunan opaste koho-opaste?
Saunan koho-opasteessa kiuas- ja ihmis-/pyörätuolisymboli on kohokuvana ja teksti koho- tai pistekirjoituksella. Kuvasymbolin/tekstin ja taustan välillä on riittävä tummuusero.

Portaat

Kysymys 3.2.5.2. ja 3.6.2. ja 4.3.2. ja 5.3.2 ja 5.8.4.2. ja 6.5.2. ja 7.2.2. ja 7.5.2. ja 10.5.2. Onko portaissa käsijohteet?
Käsijohteita tulee olla portaiden yhteydessä molemmilla puolilla mieluimmin kahdella eri korkeudella, joista ylempi on 0,9 m:n ja alempi 0,7 m:n korkeudella.

Kysymys 3.2.5.3. ja 3.6.3. ja 4.3.3. ja 5.3.3 ja 5.8.4.3. ja 6.5.3. ja 7.2.3. ja 7.5.3. ja 10.5.3. Onko porrasaskelmissa kontrastimerkinnät?
Kontrastimerkinnöillä tarkoitetaan askelmien etureunassa olevaa, tummuudeltaan portaan pinnasta erottuvaa raitamerkintää.

Luiska

Kysymykset 3.2.6. ja 3.7 ja 4.4. ja 5.4. ja 5.8.5. ja 6.6. ja 7.3. ja 7.6 ja 8.1.7. ja 8.1.11 Onko luiska?
Luiska saa olla yhtenäisenä enintään 6 metrin pituinen ilman välitasannetta. Luiska on kulkuväylän osa ja johtaa tasanteelta tasanteelle. Luiskan on oltava helposti havaittava, suora, pinnaltaan tasainen, kova ja luistamaton.

Luiska
Luiska. Kuvan omistaja: Esteetön rakennus ja ympäristö. https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BEA70FE2A-FF14-4FC8-96B6-AE6B32F89BB7%7D/144306

Kysymykset 3.2.6.1. ja 3.7.1 ja 4.4.1. ja 5.2.2. ja 5.4.1. ja 5.8.5.1. ja 6.6.1. ja 7.3.1. ja 7.6.1. ja 8.1.7.1. ja 8.1.11.1 Mikä on luiskan jyrkkyys?
Loivan luiskan jyrkkyys on korkeintaan 5 % (1:20). Jos kaltevuus on tätä suurempi, on kyseessä jyrkkä luiska ja luiskalla pitää silloin olla välitasanteita. Jyrkkä luiska tekee pyörätuolilla liikkumisesta raskasta.

Loiva ja jyrkkä luiska
Vasemmalla riittävän loiva luiska ja oikealla liian jyrkkä luiska. Loivan luiskan kaltevuus on korkeintaan 5 % (1:20). Lähde: Esteettömiä ratkaisuja, Helsinki kaikille -projekti, Vammaisten yhdyskuntasuunnittelupalvelu, kuva: Jyrki Heinonen.

Kysymykset 3.2.6.2. ja 3.7.2 ja 4.4.2. ja 5.2.2.2. ja 5.4.2. ja 5.8.5.2. ja 6.6.2. ja 7.3.2 ja 7.6.2. ja 8.1.7.2 ja 8.1.11.2 Onko luiskan yhteydessä käsijohteet?
Käsijohteita tulee olla luiskan yhteydessä molemmilla puolilla mieluimmin kahdella eri korkeudella, joista ylempi on 0,9 m:n ja alempi 0,7 m:n korkeudella

Saunatilan sisäänkäynti

Kysymykset 6.7 ja 7.7 Onko sisäänkäyntioven ulkopuolella riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa?
Ulko-oven edessä tulee olla tasanne, jolla mahtuu kääntymään ulkokäyttöön tarkoitetulla pyörätuolilla sekä avaamaan ja sulkemaan oven pyörätuolissa istuen (vähintään 1,5 m x 1,5 m).

Kysymykset 6.8 ja 7.8. Erottuko sisäänkäyntiovi selkeästi seinästä (riittävä tummuusero oven ja seinän välillä)?
Sisäänkäyntiovea voi olla hankalaa löytää sileästä julkisivusta, jossa ovi on seinän tasossa. Kokonaan lasisesta julkisivusta oven hahmottaminen on erittäin hankalaa. Hahmottamista voidaan helpottaa merkitsemällä ovi kontrastivärillä.

Saunan pukutila

Kysymykset 6.12. 6.19.4. ja 7.12. ja 7.19.4. ja 7.22. Helpottavatko kontrastit ja valaistus tilan hahmottamista?
Esim. oven karmit erottuvat tummempina seinäpinnoista, opasteiden ja seinäpinnan välillä on riittävä tummuuskontrasti. Pukukaapit erottuvat lattiasta.

Kysymykset 6.13. ja 6.19.5 ja 7.13. ja 7.19.5. Onko tilassa yleensä ottaen riittävästi tilaa toimia pyörätuolin ja avustajan kanssa?
Tilassa pitäisi olla tilaa liikkua pyörätuolin kanssa ja paikka, johon voi jättää oman pyörätuloin kun vaihdetaanpyörätuolia. Myös avustamiseen tarvitaan tilaa. Esteetön tila on kooltaan vähintään 2,1 m x 2,1 m ja tiloissa on mahdollista kääntyä pyörätuolilla ympäri, vapaa tila vähintään 1,5 m.

Kysymykset 7.14 Onko pukutilassa pukeutumispenkki, jolla voi pukeutua myös makuuasennossa?
Pukeutumispenkin avulla on mahdollista pukeutua myös makuuasennossa. Pukeutumispenkin mitoitus on: leveys 60-70 cm, pituus 1,2-2,1 m ja korkeus n. 50 cm. Tukikahvat pukeutumispenkin yhteydessä helpottavat ylösnousua.

Kysymykset 6.15.1 ja 7.15.1. Onko pukukaappien numerointi selkeästi luettavissa?
Hyvä numerointi on suurikokoinen ja numero erottuu tummuuskontrastiltaan kaapin ovesta.

Kysymykset 6.15.1.1 ja 7.15.1.1. Ovatko pukukaappien ovien numerot käsin tunnusteltavissa?
Numerot ovat käsin tunnusteltavissa, jos ne ovat koho- tai pistekirjoitusnumeroita.

Kysymykset 6.16. ja 7.16. Onko kalusteiden ja varusteiden sijoittelussa huomioitu esteetön käyttö?
Pistorasioita tulee sijoittaa myös alemmas (0,4-1,1 m korkeudelle), jotta hiustenkuivaajan tms. käyttö on mahdollista myös pyörätuolin käyttäjille. Peilien alareuna on riittävän alhaalla, kuitenkin vähintään 30 cm korkeudella lattiasta. Esteettömän pukutilan pukukaappien edessä ei saa olla penkkiä, jotta kaapin hyllyyn ja koukkuihin ulottuu paremmin. Osan koukuista tulee sijaita riittävän alhaalla (1,2 m korkeudella). On hyvä, jos kaapeissa on myös kiinteitä koukkuja, sillä tangossa liikkuvaan koukkuun on hankala ripustaa vaatteita.

Saunan pukutilan esteetön WC

Esteetön wc

Kysymykset 5.8 ja 7.10. ja 7.18. ja 8.1.10. ja 9.9. Onko esteetöntä wc:tä?
Esteetön wc merkitään kansainvälisellä pyörätuolisymbolilla ja kirjaimilla wc tai lisäksi naisten- ja/tai miestentilaa osoittavalla symbolilla. Wc:n koho-opasteessa mies-/nais-/pyörätuolisymboli on kohokuvana ja teksti koho- tai pistekirjoituksella. Kuvasymbolin/tekstin ja taustan välillä on riittävä tummuusero.

Kansainvälinen pyörätuolitunnus
Kansainvälinen pyörätuolitunnus

Kysymykset 5.8.2 ja 7.10.1. ja 7.18.1. ja 8.1.10.1. ja 9.9.1. Mihin wc:n opaste on sijoitettu?
Selkeä paikka wc:n opasteelle on oven vieressä, sen aukeamispuolella. Esteettömät wc-tilat on merkittävä liikkumisesteisen tunnuksella. Tunnuksena käytetään kansainvälistä pyörätuolitunnusta, jossa on selkeä tummuusero ja joka on myös tuntoaistilla havaittava.

Kysymykset 5.8.2.1 ja 7.1.1. ja 7.18.1. ja 8.1.10.1.1. ja 9.9.1.1. Onko wc:n opaste koho-opaste?
Koho-opasteet eli kohokuvat ja pistekirjoitustekstit sijoitetaan visuaalisen opasteen alapuolelle, 1,3–1,4 m korkeudelle. Esteettömän wc:n koho-opasteessa symboli on kohokuvana ja teksti pistekirjoituksella. Kuvasymbolin ja taustan välillä on riittävä tummuusero.

Kysymykset 5.8.3 ja 7.10.1.1. ja 7.15.2. ja 8.1.10.2. ja 9.9.2. Onko esteettömässä wc:ssä riittävästi vapaata tilaa toimia apuvälineiden kanssa?
Esteettömässä wc-tilassa tulee olla vapaata tilaa pyörätuolin kääntymiseen tarvittava halkaisijaltaan 1,5 m suuruinen ympyrä. Vapaalla tilalla tarkoitetaan kiinteistä kalusteista vapaata tilaa 2 m:n korkeuteen saakka. Mitoituksessa on tämän lisäksi otettava huomioon kalusteiden yhteydessä tarvittava toimintavyöhyke itse kalusteen tarvitseman tilan ympärillä. Wc-istuimen vieressä tulee olla 80 cm vapaata tilaa. Wc-istuimelle siirtymistä helpotetaan tukitankojen avulla. Wc-istuimen molemmilla puolilla tarvitaan ylös kääntyvät käsituet.

Esteetön WC
WC, jossa kontrastierot, korkeussäädettävä wc istuin, käsinojat ja kaiteet. Kuvalähde: https://www.ym.fi/download/Esteeton_rakennus_ja_ymparisto/ea70fe2a-ff14-4fc8-96b6-ae6b32f89bb7/144306

Kysymykset 5.8.4 ja 7.10.3. ja 7.18.3. ja 8.1.10.3. ja 9.9.3. Onko wc:n oven kulkuaukon riittävän leveä?
Esteettömän wc-tilan oven kulkuaukon vapaa leveys on vähintään 85 cm. Oviaukon leveyden lisäksi tulee ottaa huomioon kääntymiseen tarvittava tila wc:n ulkopuolella.


Kysymykset 5.8.5 ja 5.8.10. ja 7.10.4. ja 7.18.4. ja 8.1.10.4. ja 9.9.4. Onko ovi helppo avata ja sulkea?
Oven sisäpuolella pitää olla saranapuolella vaakasuuntainen lankavedin 0,8 m:n korkeudelle lattiasta, jotta oven voi vetää pyörätuolissa istuen perässään kiinni. Ovessa ei tule olla sulkijaa tai ovipumppua. Lukkoa on voitava käyttää yhdellä kädellä. Helppokäyttöisessä lukkomallissa on ylöspäin käännettävä salpa.

Lankavedin
Vaakasuuntainen lankavedin. Kuvalähde: https://www.ym.fi/download/Esteeton_rakennus_ja_ymparisto/ea70fe2a-ff14-4fc8-96b6-ae6b32f89bb7/144306

Kysymykset 5.8.7 ja 5.8.13 ja ja 7.10.6. ja 7.18.6. ja 8.1.10.6. ja 9.9.6. Onko wc-tilan kalusteiden ja seinien välillä tummuusero?
Oven tai sen karmin tulee muodostaa selvä tummuusero ympäröivän seinän kanssa, jotta myös heikkonäköinen erottaa oven. Myös wc:n sisällä tulee käyttää tummuuseroa kalusteiden ja taustan sekä seinän ja lattian värin välillä.

WC kontrastit
WC-tilan tummuusero. Kuvalähde: https://www.ym.fi/download/Esteeton_rakennus_ja_ymparisto/ea70fe2a-ff14-4fc8-96b6-ae6b32f89bb7/144306

Kysymykset 5.8.8 ja 7.10.7 ja 7.18.7. ja 8.1.10.7. ja 9.9.7. Ulottuuko wc:n hälytysjärjestelmään sekä wc-istuimelta että lattialta käsin?
Esteettömässä wc-tilassa on voitava hälyttää apua sekä wc-istuimelta että lattialta.

Saunan yhteydessä oleva pesutila

Kysymys 6.19.1. ja 7.19.1. Mihin pesutilan opaste on sijoitettu?
Pesutilan opasteessa on suihku- ja tarvittaessa mies-/naissymboli. Selkeä paikka opasteelle on oven vieressä, sen aukeamispuolella.

Kysymys 6.19.1.1 ja 7.19.1.1. Onko pesutilan opaste koho-opaste?
Pesutilan koho-opasteessa suihku- ja tarvittaessa mies-/naissymboli on kohokuvana ja teksti koho- tai pistekirjoituksella. Kuvasymbolin/tekstin ja taustan välillä on riittävä tummuuskontrasti.

Kysymykset 6.12. 6.19.4. ja 7.12. ja 7.19.4. ja 7.22. Helpottavatko kontrastit ja valaistus tilan hahmottamista?
Esim. oven karmit erottuvat tummempina seinäpinnoista, opasteiden ja seinäpinnan välillä on riittävä tummuuskontrasti. Pukukaapit erottuvat lattiasta.

Kysymykset 6.13. ja 6.19.5 ja 7.13. ja 7.19.5. Onko tilassa yleensä ottaen riittävästi tilaa toimia pyörätuolin ja avustajan kanssa?
Tilassa pitäisi olla tilaa liikkua pyörätuolin kanssa ja paikka, johon voi jättää oman pyörätuloin kun vaihdetaanpyörätuolia. Myös avustamiseen tarvitaan tilaa. Esteetön tila on kooltaan vähintään 2,1 m x 2,1 m ja tiloissa on mahdollista kääntyä pyörätuolilla ympäri, vapaa tila vähintään 1,5 m.

Kysymykset 6.19.6 ja 7.19.6. Onko varusteiden sijoittelussa huomioitu esteetön käyttö?
Varusteilla tarkoitetaan mm. pesuainehyllyjä, lokerikkoja ja pyyhenaulakoita. Pesuainehyllyjä ja lokerikkoja on hyvä olla eri korkeuksilla. Pyyhekoukkuja on sijoitettu 1,6-1,8 m korkeudelle sekä alemmas 1,1-1,4 m korkeudelle lapsia, lyhytkasvuisia henkilöitä ja pyörätuolinkäyttäjiä varten.

Kysymykset 6.19.7. ja 7.19.7. Onko pesutilassa esteetön, tilavampi suihkupaikka?
Esteettömän suihkupaikan leveys on tavallista suihkupaikkaa suurempi, esteettömän suihkupaikan leveys on vähintään 1,3 m.

Kysymykset 6.19.7.2. ja 7.19.7.2. Onko tilavamman suihkupaikan yhteydessä istuin?
Istuin voi olla kiinteä, esim. seinään kiinnitetty taittoistuin tai liikuteltava istuin.

Sauna

Kysymykset 6.12. 6.19.4. ja 7.12. ja 7.19.4. ja 7.22. Helpottavatko kontrastit ja valaistus tilan hahmottamista?
Esim. oven karmit erottuvat tummempina seinäpinnoista, opasteiden ja seinäpinnan välillä on riittävä tummuuskontrasti. Pukukaapit erottuvat lattiasta.

Kysymys 7.23 Mahtuuko saunaan kaksi pyörätuolia kerrallaan?
Yksi suihkupyörätuoli tarvitsee vähintään 1,3 x 1,3 m vapaata lattiatilaa.

Kysymys 7.23.2 Onko pyörätuolista mahdollista siirtyä alimmalle lauteelle?
Pyörätuolista on helpompi siirtyä lauteelle, jos istuintasot ovat samankorkuiset (n. 50 cm).

Kysymys 7.26 Onko kiuas suojattu myös alhaalta?
Kiuas tulee suojata tavallista alempaa, jos saunoja istuu pyörätuolissa lattiatasolla tai alimmalla laudetasolla.