Palvelukartan esteettömyystiedon kehittäminen

Senaatintori, Kruunuhaka ja Tuomiokirkko.
1986 . Kruununhaka, Senaatintori ja Tuomiokirkko.

Helsingin kaupunki on kehittänyt yhteistyökumppaniensa kanssa esteettömyyssovellusta vuodesta 2008 alkaen ja sovellus esittää toimipisteiden esteettömyystiedon perustuen yhdenmukaisiin kriteereihin ja kysymyksiin. Toimipisteet itse keräävät ja tuottavat esteettömyystiedon.

Sovelluksen tuottamista esteettömyystiedoista on saatu loppukäyttäjiltä palautetta ja nyt Riesa Consuntaltive Oy:n kanssa toteutetun projektin tavoitteena oli selvittää loppukäyttäjiltä, millaista esteettömyystietoa he erityisesti kaipaavat palvelukartan toimipisteiltä ja millaisia toteutuskelpoisia muutosehdotuksia sovelluksen kehittämiseksi on. Esteettömyystiedon muotoiluun ja sovelluksen kehittämiseen haluttiin saada loppukäyttäjäystävällinen suunta. Projekti toteutettiin 20.1.-24.3.2023.

Projekti koostui neljästä eri pääosiosta:

 1. Aloitustyöpaja
  • Työskentelyn ja projektin suunnittelu
  • Saadun esteettömyyspalautteen läpikäynti
  • Sovelluksen esittely Riesalle
 2. Yksilöhaastattelut
  • Loppukäyttäjien haastattelu palvelukartasta ja esteettömyystiedosta, eritelty tarkemmin seuraavalla sivulla
 3. Työpaja haastatteluiden tuloksista
  • Haastatteluista saatujen vastausten esittely kootusti
 4. Projektin lopputulosten koonti
  • Työpajassa käytetty esitysmateriaali on koonti lopputuloksista
 5. Lisäksi dokumentti toimii koontina haastatteluiden vastauksista

Dokumenttiin on koottu haastatteluista yleiset huomiot esteettömyystiedosta ja palvelukartasta. Lisäksi on eritelty kohteittain haastateltavien nostot olemassa olevasta esteettömyystiedosta ja sen kehittämisestä.

Käyttäjätutkimuksen pohjalta esteettömyyssovellukseen tehdyt parannukset

 • Uusia kysymyksiä
 • Lisätty vastausvaihtoehtoja
 • Tarkennettu ja parannettu kysymysten asettelua
 • Lisätty ja selkeytetty ohjeita
 • Konsultoitu asiantuntijoita kysymysten asettelussa ja yksityiskohdista