Palvelukuvausrekisteri

Palvelurekisterissä kuvataan kuinka kunta toteuttaa toimipisterekisterin asiasanojen tarkoittamia palveluja. Palvelukuvausrekisteriin kuvataan yhtenäisellä tavalla palvelut, niin paikan päällä annettavat kuin sähköisetkin palvelut. Tarkoituksena on, että lukija saa palvelukuvauksesta selkeästi tiedon siitä, miten kunta antaa palvelua ja mistä palvelua saa.

Palvelukuvausrekisteriin kuvataan yhtenäisellä tavalla palvelut, niin paikan päällä annettavat kuin sähköisetkin palvelut. Tarkoituksena on, että lukija saa palvelukuvauksesta selkeästi tiedon siitä, miten kunta antaa palvelua ja mistä palvelua saa.

Palvelukuvausrekisteriin kirjaudutaan TPR-perheen etusivulta.